logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Brugada syndrom - flekainid provokasjonstest

Testen undersøker hvilken effekt medikamentet Flekainid (natriumkanalblokker) har på de elektriske impulsene i hjertet under en EKG-undersøkelse. Testen blir gjort når det foreligger mistanke om Brugada syndrom.

Brugada syndrom er en arvelig sykdom som gir unormal elektrisk aktivitet i hjertet, som forstyrrer hjerterytmen. Disse forstyrrelsene kan føre til blodtrykksfall, besvimelse og i verste fall hjertestans.

Les mer på helsenorge.no

Brugada syndrom er en arvelig hjertesykdom som disponerer for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse (polymorf ventrikkeltakykardi og ventrikkelflimmer). Flekainidtest kan avdekke om du har hjerterytmeforstyrrelse. Sikker diagnose er viktig for å gi deg rett behandling og oppfølging videre.

Før

Du må være fastende seks timer før undersøkelsen. Det betyr at du ikke kan spise eller drikke noe i disse timene. Hvordan du skal forholde deg til faste medisiner blir avtalt med lege ved forundersøkelse.

Ta med faste medisiner og toalettsaker i tilfelle du skal overnatte på sykehuset.

Under

Du blir tatt imot av sykepleier som forbereder EKG-opptak og innleggelse av intravenøs kanyle. Det er et hult plast- eller metallrør som stikkes gjennom huden og inn i et overflatisk blodkar (vene).

Du vil være våken under selve testen og ligge på en benk tilkoblet overvåkning.  Du blir observert av lege og sykepleier. Medisinen settes intravenøst over 10 til 15 minutter, og samtidig blir eventuelle EKG-forandringer observert.

Undersøkelsen gjør ikke vondt, men du kan oppleve ubehag som hodepine, svimmelhet, kvalme, synsforstyrrelse eller varmefølelse.

Undersøkelsen tar cirka en time.

Etter

Etter undersøkelsen blir du observert i minimum fire timer. Ved forandringer på EKG-under provokasjonstesten er det nødvendig å observere deg i 24 timer. Du må i så fall overnatte på sengepost.

Du får resultatet av testen samme ettermiddag ved utskrivningssamtale med lege.