logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Arbeidsrelatert astma

Astma er en kronisk tilstand med tilbakevendende episoder med pustevansker på grunn av anfall med trange luftveier. Ved astma er det vanligvis en kronisk betennelse i luftveiene. Når du først har fått astma kan luftveiene bli overfølsomme for kjemikalier, røyk og anstrengelse. Typiske symptomer du kan oppleve er perioder med hoste, tung pust, tetthet i pusten, piping i brystet og uvanlig tretthet.

​Astma er en sykdom som kan opptre i alle aldre. Årsakene til astma er ikke sikkert kartlagt. Mange faktorer er antakeligvis av betydning. Utvikling av astma har sammenheng med arvelige faktorer og faktorer i omgivelsene. Personer med allergier har større risiko for å utvikle astma enn andre.

I Norge antas det at opp mot 15 prosent av all nyoppstått astma hos voksne skyldes ulike stoffer i arbeidsmiljøet. Begrepet arbeidsrelatert astma omfatter både astma som er forårsaket av faktorer i arbeidet (yrkesastma) og astma som forverres av slike forhold.

Allergisk betinget astma

Vi deler yrkesastma inn i allergisk betinget astma (der vi finner en spesifikk årsak til allergi) og astma forårsaket av luftveisirriterende stoffer. Det er svært mange ulike stoffer som kan framkalle allergisk yrkesastma.  Typiske eksempler på allergisk betinget astma blant annet bakere som utvikler allergi for mel og gårdbrukere og personer som arbeider i dyrestaller som blir allergiske for dyr.

Astma utløst av stoffer som irriterer luftveier og slimhinner

Når det gjelder astma som er utløst av stoffer som irriterer luftveiene kan dette oppstå dersom du utsettes for kortvarig høy eksponering for gasser eller andre stoffer som irriterer luftveiene, ofte ved utilsiktede hendelser og ulykker, eller mer lavgradig eksponering over tid. Eksempler på yrkesgrupper som har økt risiko for lavgradig astma utløst av stoffer som irriterer luftveiene er frisører og renholdere.

Alle stoffer som irriterer slimhinnene kan forverre plagene for astmatikere. Det gjelder mange former for støv, røyk, gass og damp. Dårlig inneklima kan også forverre symptomene, i likhet med fysiske anstrengelser, kulde og stress.

Felles for all arbeidsrelatert astma er at symptomene blir verre på jobb og bedre på fritiden.

Lurer du på om du har en arbeidsrelatert astma?

Dersom du mistenker at du har en arbeidsrelatert astma kan du ta kontakt med fastlegen din eller bedriftshelsetjenesten. For videre utredning kan det være aktuelt med henvisning til arbeidsmedisiner for utredning i forhold til arbeidet, og lungemedisiner for diagnostisering og behandling.

Ved en arbeidsrelatert astma er det viktig å forsøke å identifisere hvilke faktorer på jobb som forverrer astmaen og unngå kontakt med de irriterende eller allergifremkallende stoffene. Bedriftshelsetjenesten vil kunne hjelpe med en slik kartlegging og råd om tiltak på arbeidsplassen. Hvis det blir gjort, og du unngår stoffene, vil du kunne bli helt frisk. Ved fortsatt eksponering kan du i motsatt fall få kroniske plager og en varig forverring av astmaen.

Les om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no

Sist oppdatert 09.05.2023