logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Arbeidsrelatert hånd-, arm-, og vibrasjonssyndrom

Hånd, arm,- og vibrasjonssyndrom (HAVS) er en fysisk skade av strukturer i hendene som kan oppstå etter overdreven bruk av håndholdte vibrerende verktøy.

​Typiske yrker hvor HAVS kan forekomme er blant:

  • vei- og anleggsarbeidere
  • bygningsarbeidere
  • overflatebehandlere
  • håndverkere
  • bilmekanikere
  • skogsarbeidere
  • gjerdestolpearbeidere
  • anleggsdykkere

Verktøyenes vibrasjonsnivåer, varigheten av den daglige eksponeringen, gripekreftene som brukes for å styre verktøyet, valg av rett type verktøy og tilbehør, dårlig vedlikeholdte verktøy, eksponering for kulde, samt individuell sårbarhet er alle faktorer som vil påvirke risikoen for å utvikle HAVS.

Overdreven kontakt med håndoverført vibrasjon kan skade kar i fingrene («likfingre, Raynauds fenomen), samt nerver og føleorganer i fingrene, og vil kunne gi vedvarende føleforstyrrelse, smerte, nedsatt finmotorikk og fingerferdighet, og svekkelse av kraft i håndmuskulatur.

Lurer du på om du har HAVS?

Dersom du mistenker at du har HAVS er det viktig at du tar kontakt med fastlegen din eller bedriftshelsetjenesten. HAVS har vist seg å være en kronisk lidelse, og det er dessverre svært begrensede muligheter for å behandle lidelsen når den først har oppstått.

Hvis du har et begynnende HAVS er det viktig tidlig å identifisere hvilke faktorer på jobb som kan utløse eller forverre plagene, og sette i verk tiltak med å redusere skadelig eksponering. Bedriftshelsetjenesten vil kunne hjelpe med en slik kartlegging og råd vedrørende tiltak på arbeidsplassen. Ved fortsatt eksponering kan du i motsatt fall få kroniske plager og i verste fall en varig invalidisert håndfunksjon.

Samtidig med HAVS kan det være andre plager fra hånd, arm og nakke som påvirker arbeidsevne, for eksempel belastningsrelaterte plager i muskel- og skjelett eller nerverotkompresjon.

Det vil være aktuelt med henvisning til arbeidsmedisiner for diagnostisering av HAVS og utredning i forhold til arbeid, og viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten for utredning og behandling av eventuell samtidig sykdom.

Les om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no

Sist oppdatert 09.05.2023