logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Arbeidsrelatert kontakteksem

Svært mange yrkesgrupper utsettes for stoffer i arbeidet som gir økt risiko for kontakteksem, både allergisk og irritativt eksem.

​Kontakteksem er en betennelse i huden som enten er utløst av irriterende stoffer eller av allergi. Det vanligste er at du får arbeidsrelatert kontakteksem på hendene, men det kan også oppstå andre steder på kroppen.

Symptomer er blant annet rødhet i huden, kløe, små blemmer, sprekker i huden og generelt tørr hud. 

To typer kontakteksem

Det skilles mellom to typer kontakteksem: Irritativt kontakteksem og allergisk kontakteksem. Irritativt kontakteksem er mer vanlig enn allergisk eksem, men det er ikke enkelt å skille mellom de to typene med eksem og ofte har du en kombinasjon av begge. Felles for alle former for arbeidsrelatert kontakteksem er at symptomene blir verre på arbeidet og bedre i friperioder.

Utsatte yrkesgrupper

Svært mange yrkesgrupper utsettes for stoffer i arbeidet som gir økt risiko for kontakteksem, både allergisk og irritativt eksem. Vann, mange kjemikalier og væsker kan irritere huden og utløse eller forverre et eksem.

Yrkesgrupper som er utsatt for irritative stoffer:

  • frisører
  • murere
  • malere
  • personer som jobber innen helsesektoren
  • laboratorievirksomhet

Du kan også utvikle allergi mot en lang rekke stoffer som man utsettes for i arbeidet, blant annet:

  • metaller som nikkel, kobolt og krom
  • bestanddeler i gummikjemikalier
  • innhold i parfymer
  • planter og plantestoffer

Alle stoffer som virker irriterende på huden (inkludert vann) vil kunne forverre et kontakteksem uavhengig av type.

Lurer du på om du har et arbeidsrelatert  kontakteksem?

Dersom du mistenker at du har et arbeidsrelatert kontakteksem kan du ta kontakt med fastlegen din eller bedriftshelsetjenesten. For videre utredning kan det være aktuelt med henvisning til arbeidsmedisiner for utredning i forhold til arbeidet, og hudlege for diagnostisering og behandling.

Hvis du har et arbeidsrelatert kontakteksem er det viktig å forsøke å identifisere hvilke faktorer på jobb som forverrer plagene og unngå kontakt med de irritative eller allergifremkallende stoffene. Bedriftshelsetjenesten vil kunne hjelpe med en slik kartlegging og råd vedrørende tiltak på arbeidsplassen. Hvis det blir gjort, og du unngår eksponering, så vil du kunne bli helt kvitt eksemet. Ved fortsatt eksponering kan du i motsatt fall få kroniske plager og en varig forverring av plagene.

Les om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no

Sist oppdatert 09.05.2023