logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Arbeidsrelatert lungekreft

Lungekreft kan være arbeidsrelatert.

​Arbeidsrelatert lu​ngekreft

Lungekreft kan være arbeidsrelatert. I slike tilfeller kan man ha rett på erstatning fra både NAV og yrkesskadeforsikringen.
Det krever ofte mange års eksponering for et kreftfremkallende stoff før det er risiko for utvikling av lungekreft.
Eksponeringen ligger ofte mange år tilbake i tid.

Eksempler på eksponeringsfaktorer som kan medføre utvikling av lungekreft:

 • Asbest
 • Sveiserøyk
 • Kvarts (steinstøv)
 • Dieseleksos
 • Sot
 • Nikkelforbindelser
 • Krom og kromforbindelser
 • Kadmium og kadmiumforbindelser
 • Beryllium og berylliumforbindelser
 • Arsen og uorganiske arsenforbindelser
 • Arbeid i aluminiumsproduksjon
 • Arbeid i jern og stålstøperi
 • Arbeid i gummiproduksjonsindustri
 • Arbeid som maler

Se oversikt i siste avsnitt for eksempler på utsatte yrker.

Godkjenning av lungekreft som yrkessykdom

For at sykdommen skal kunne godkjennes må visse vilkår være oppfylt:

 • Det må være dokumentert at eksponeringen kan medføre lungekreft
 • Eksponeringen må ha vært tilstrekkelig til å medføre økt risiko
 • Sykdommen må ha debutert flere år etter at eksponeringen startet

Vurdering av om lungekreft kan være arbeidsrelatert gjøres ved avdeling for arbeidsmedisin.
Det er imidlertid NAV eller yrkesskadeforsikringen som fatter vedtak om at en sykdom kan godkjennes som yrkessykdom. For selvstendig næringsdrivende er det egne regler.

Lurer du på om din lungekreft kan være arbeidsrelatert?

Snakk med fastlegen eller din behandler ved sykehuset

Ved mistanke om arbeidsrelatert lungekreft kan legen din henvise til arbeidsmedisinsk utredning

Evt. kan du fremme krav direkte til NAV og forsikringsselskap som da evt. vil innhente en spesialisterklæring fra en arbeidsmedisinsk avdeling

Kontakt evt. avdeling for arbeidsmedisin eller få din lege til å gjøre det om du har spørsmål.

Eksempler på stoff som kan medføre lungekreft og utsatte yrker 

 

Asbest

 • Bygg-/anleggsarbeidere
 • Murere, rørleggere
 • Arbeid i maskinrom til sjøs
 • Maskin- og motorreparatører
 • Isolatører

Kvarts

 • Fjellborere, gruve- og sprengningsarbeidere
 • Steinhoggeriarbeidere
 • Tunnelarbeidere
 • Stein- jord- sement- og betongarbeidere
 • Støperiarbeidere og smelteovnsarbeidere

Dieseleksos

 • Vei- og tunnelarbeidere
 • Yrkessjåfører
 • Anleggsmaskinkjører
 • Krom og kromforbindelser
  • Smelteovnsarbeidere
  • Sprøytemalere
  • Overflatebehandlere/metalliserere
  • Garvere
  • Sveisere

Nikkelforbindelser

 • Arbeidere ved nikkelverk
 • Sveisere
 • Støperiarbeidere
 • Smelteovnsarbeidere
 • Overflatebehandlere/metalliserere

Kadmium – og kadmiumforbindelser

 • Arbeidere i batteriproduksjon
 • Sølvloddere
 • Arbeidere i produksjon av kadmium og kadmiumpigment

Sot

 • Feiere
 • Sveiserøyk
  • Sveisere
  • Mekanikere
  • Platearbeidere

NB! Dette er kun eksempler og ikke en fullstendig oversikt.


 


 

Sist oppdatert 15.12.2023