logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Barn og unge

 • Bekymring hos barn 0-3 år

  Når det gjeld små barn, skal ein ta all bekymring på alvor og ha låg terskel for å sette i verk tiltak. 

 • Emlakrem til barn

  Mange barn på sykehus vil i en lenger eller kortere periode trenge en perifer venekanyle ofte kalt venflon. Den blir brukt til å gi intravenøs væske, smertestillende eller andre medisiner.

 • Venekanyle til barn

  Informasjon om hva en venflon (venekanyle) er og hvordan den brukes.

 • ECT-behandling av pappa - barn som pårørende

  Ada og Mathias sin pappa har fått en sykdom som heter depresjon. Sykdommen gjør at pappa har mange triste tanker og bekymringer i hodet.

 • Barn med nedsatt matlyst

  Barn har et stort behov for næring. Flere tilstander, som sykdom og spisevansker, kan føre til at noen barn over tid kan ha vanskelig for å få i seg nok mat. I slike tilfeller kan det være nødvendig å tilpasse barnets mat og måltider for å...

 • ECT behandling av mamma - til barn som pårørende

  Ada og Mathias si mamma har fått ein sjukdom som heiter depresjon. Sjukdommen gjer at mamma har mange triste tanker og bekymringar i hovudet.

Sist oppdatert 17.08.2022