logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Emlakrem til barn

Mange barn på sykehus vil i en lenger eller kortere periode trenge en perifer venekanyle ofte kalt venflon. Den blir brukt til å gi intravenøs væske, smertestillende eller andre medisiner.

Informasjon til foreldre

Når barn skal til dagkirurgi får de gjerne lagt inn en venflon rett før operasjonen starter. Da er de gjerne litt trøtte av medisi​ner de har fått i forkant av operasjonen, og husker nødvendigvis ikke så mye av hendelsen. Det viktigste for dem er kanskje å ha sett en venflon på forhånd,​ siden de gjerne har en i hånden når de våkner.

​På sykehuset blir emla-krem brukt både før en tar blodprøver og før en legger inn venflon, for at det ikke skal gjøre vondt. Det er viktig å motivere barna til å ha emla-kremen på når det blir anbefalt av helsepersonell. ​

En sykepleier som holder et emla-plaster
Anette viser fram Emla-plaster som Angelica skal ha på hendene sine.
En person som holder en hvit gjenstand
Anette forteller at emla-plasteret inneholder tryllekrem.
En person og et barn som leker
Angelica skal ha et emla-plaster på hver hånd.
Et barn som får emla-plaster på hånden
Emla-plasteret gjør slik at Angelica ikke kjenner noe når hun skal få venflon i hånden.
En ung jente som ser på hånden sin
​Emla-plasteret må ligge på hendene i over en time for at det skal virke.​
En liten jente som holder et plaster
 Angelica passar på at emla-plasteret er godt festa på hendene.
En jente som sykler
Det går greit å leke litt med plasteret på hendene.
En person som holder en sprøyte
Slik ser hånden ut etter at plasteret er tatt av og venflonen er på plass

 

Sist oppdatert 15.12.2023