logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Fysisk aktivitet ved epilepsi

Personer med epilepsi bør motiveres til å være fysisk aktive. Anbefalingene gjelder for barn, ungdom og voksne med epilepsi. Ved enkelte epilepsisyndromer vil anbefalingene avvike.

​Veiledning tilpasset den enkelte

Personer med epilepsi er forskjellig fra hverandre. Veiledning om fysisk aktivitet bør derfor tilpasses den enkelte. Klinisk erfaring tilsier at vurderingen bør gjøres ut fra anfallssituasjonen:

  • forvarsler
  • anfallstype
  • anfallsfrekvens- og varighet
  • døgnvariasjon
  • anfallsutløsende faktorer
  • legemidler
  • tilleggsutfordringer og erfaringer

Anfallsfrie eller sjeldne anfall

Hvis du er anfallsfri eller sjelden har anfall bør være du være fysisk aktiv i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Tilbakevendende anfall

Får du stadig tilbakevendende anfall bør du prøve deg frem når det gjelder fysisk aktivitet i samråd med helsepersonell. Behov for tilsyn og hjelpemidler bør vurderes.

Risiko for anfallsrelatere skader

Er det stor risiko for at du kan få anfallsrelaterte skader under fysisk aktivitet, foreslås tilrettelegging av omgivelsene og aktivitetene. Aktivitetene kan for eksempel gjennomføres på mykt underlag.

Gradvis opp- og nedtrapping av den fysiske aktiviteten er viktig.

Aktiviteter i vann

Ved aktiviteter i vann bør personer med anfall der bevisstheten er svekket ha med seg en følgeperson i vannet. Når elever med epilepsi deltar på obligatorisk svømmeopplæring i grunnskolen, skal tilsynet styrkes.

Aktiviteter som kan være livstruende

Det bør utvises forsiktighet ved aktiviteter som kan være livstruende i forbindelse med anfall. Her må det også foretas en individuell vurdering.

Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet

  • Barn og unge anbefales å være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter per dag. Intensiteten bør være moderat til høy. Det vil si aktiviteter som medfører raskere pusting enn vanlig. For eksempel hurtig gange.
  • Voksne og eldre anbefales å være fysisk aktive minst 150 minutter per uke, med moderat intensitet. Eller 75 minutter per uke med høy intensitet. Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutter.

 (Helsedirektoratet. Anbefaling om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet; 2014.)

Sist oppdatert 05.10.2016