logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Informasjon om stråling

I hverdagen blir man utsatt for naturlig stråling. Dette er blant annet kosmisk stråling fra solen og verdensrommet, naturlig radioaktiv stråling fra kroppen (mat) og berggrunnen. Ved en medisinsk undersøkelse som omfatter bruk av ioniserende stråling, mottar pasienten en stråledose som er svært liten.

​Alle undersøkelser vi gjennomfører skal være berettiget og optimalisert. Selv om pasienten mottar en stråledose, er undersøkelsen nødvendig for å kunne stille en riktig diagnose. Vi tilstreber at stråledosen blir lavest mulig, samtidig som diagnostisk informasjon blir beholdt. Det blir tatt hensyn til pasientens størrelse og alder, slik at eksempelvis et barn vil utsettes for mindre stråling enn en voksen.

Strålingen vi blir utsatt for i løpet av et år i Norge ligger på rundt 4,1 mSv. Når man oppholder seg i et fly får man mer stråling fra atmosfæren enn ellers. En vanlig flyreise tilsvarer ca. fire dager med naturlig stråling. Dersom man sammenligner noen vanlige undersøkelser med hvor mye naturlig stråling vi mottar får vi følgende:

Ulike røntgenundersøkelser versus naturlig stråling
​Røntgenundersøkelser​​​
​Tilsv​arende periode med naturlig bakgrunnsstråling
​Bentetthetsmåling
Tenner
Lunger
Armer og bein
Hender og føtter
Nakke
Fra timer til noen dager​
​Hode
Mammografi
Bekken/hofte
Et par uker​
​Rygg
Mage
De fleste CT-undersøkelser
Undersøkelse av hjertets blodkar
Fra et par måneder til et år​
​CT av urinveier
Enkelte CT-undersøkelser for diagnostikk og kontroll av kreft
Enkelte intervensjoner
Et par år​

Les mer om Helserisiko ved røntgendiagnostikk på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)​

Graviditet og stråling

Dersom pasienten er gravid når en røntgen- eller CT-undersøkelse skal gjennomføres er det viktig å informere om dette. Dersom ikke graviditet kan utelukkes blir pasienten tilbudt en graviditetstest.

Fosterdoser på under 100 mGy, utsetter fosteret for en minimal risiko. Det er bare unntaksvis en fosterdose overstiger dette for normal røntgen.

Jeg er gravid, må jeg avbestille timen?

  • Ultralyd: En ultralydundersøkelse blir gjennomført uten bruk av ioniserende stråling. Ingen forholdsregler.

  • MR: En MR undersøkelse blir gjennomført uten bruk av ioniserende stråling. Ut fra de kunnskaper vi har i dag, er det ingen fare for mor eller foster/barn å bli undersøkt med MR. Likevel anbefaler vi at undersøkelsen utsettes til etter fødselen dersom det er medisinsk forsvarlig å vente.

  • Røntgen, gjennomlysning, CT: Dersom undersøkelsen ikke omfatter mage/bekken området kan du gjennomføre undersøkelsen. Dersom du skal undersøke mage/bekken området blir det gjort en ekstra vurdering av den medisinske begrunnelsen for å gjennomføre undersøkelsen opp mot stråledose til fosteret. En røntgenundersøkelse skal alltid være berettiget, men dersom det er noe som kan vente til etter fødsel bør du og/eller din lege vurdere det. Husk at fokus på stråledose ikke må være til hinder for at alvorlige tilstander blir utredet.

  • Nukleærmedisin: Hvis du er gravid eller tror du er gravid er det viktigheten av undersøkelsen som avgjør om undersøkelsen blir gjennomført eller må vente. Ta kontakt med avdelingen på forhånd.

Andre spørsmål?

  • Har du spørsmål i forhold til denne informasjonen eller annet rundt ditt besøk på røntgen gir du beskjed til radiografen som skal gjøre undersøkelsen.

Lenker

Sist oppdatert 15.12.2023