logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Alarmhåndtering Claria

  • Alarm « 3 pip »: Endre stilling

  • Alarm « 6 pip »: Kjenn etter at kateteret ikke er i klem.

  • Kontinuerlig alarm: Trykk rød stoppknapp, løs problemet, så trykk grønn knapp.

  • Ved STRØMSTANS kommer kontinuerlig alarm og det står STRØMMEN TILBAKE når strømmen er tilbake.
    • Trykk rød stoppknapp for å skru av alarm.
    • Fortsett behandling ved å trykke grønn knapp.
    • Dersom det har gått mer enn 2 timer siden strømstans: trykk pil ned til AVSLUTT BEHANDLING, eventuelt skru av på baksiden.


Sist oppdatert 02.03.2023