logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Avkobling Claria

 1. Sprit hendene
 2. Steng rulleklemme på kateteret, og steng klemme på slangesettet
 3. Ta på munnbind
 4. Åpne pose til jodhette
 5. Sprit hendene
 6. Koble slangesettet fra kateteret og sett på ny jodhette
 7. Fest kateteret på magen.
 8. Trykk pil ned og les av og noter:
  • Antall ml første tømming
  • Total UF
 9. Trykk grønn knapp - steng alle klemmer
  Trykk grønn – steng klemmer/ koble fra pasienten
  Trykk grønn knapp – ta ut slangesett
  Trykk grønn knapp - kobler til nettverk (vent)
  Slå av maskin
 10. Brukt utstyr ryddes bort, tømmeposen tømmes og gjenbrukes

OBS! Hvis mistanke om/berøring av koblingen på kateteret: Vask kateter enden med godt fuktet steril kompress med klorhexidin og sett på jodhette. La den stå på i minst 10 minutter. Fortsett tilkoblingen eller skift til ny jodhette.


Dersom det står dialyse i displayet, trykk pil ned og se hvor lang tid det er igjen av dialysen før tømming.
 • Dersom god tid trenger du ikke trykke rød stopp knapp.
 • Dersom kun få minutter igjen av dialysen før tømming eller at det tømmes eller fylles,- må du trykke Rød stopp knapp for å unngå søl.
 1. Steng blå / hvit rulleklemme på kateteret, og hvit klemme på slangesette
 2. Ta på munnbind
 3. Åpne pose til jodtopp
 4. Sprit hender med håndsprit
 5. Koble slangesettet fra kateteret, heng den i holderen på maskina koble jodhette på kateteret og fest i bamsen på magen
 6. Ta ytterpakningen til jodhetta og legg den over slangesettet
 7. Ved tilkobling igjen
  • Åpne pakning til jodskjell. Sprit hender
  • Ta av det brukte jodskjellet
  • Sprit toppen med klorhexidin, sett på nytt skjell
 8. Koble maskin slangen til pasient slangen, åpne blå/hvit skruklemme, åpne hvit klemme start behandlingen igjen ved å trykke grønn

OBS! Hvis mistanke om eller berøring av koblingen på kateteret
Vask godt med steril kompress dynket med klorhexidin og sett på jodhette. La den stå på i minst 10 minutter. Koble til maskinslangen og fortsett behandlingen. 1. Skjermen viser BEHANDLING FERDIG
 2. Du må sitte på sengekanten.
 3. Trykk pil ned til manuell tømming.
 4. Trykk enter
 5. Du må vugge frem og tilbake under tømming
 6. Maskinen vil gå tilbake til BEHANDLING FERDIG etter endt tømming.

Se egen prosedyre for frakobling og les av behandlingsresultat,- noter på skjema.I skjermen vises UF FOR LAV

 1. Trykk rød stopp knapp
 2. Trykk deretter grønn startknapp
  Nå gjør maskinen en ekstra tømming
 3. Dersom det fortsatt vises UF FOR LAV i skjermen, gjør dette:
  • Trykk rød stopp knap
  • Trykk deretter piltast ned tre ganger til det står GÅ FORBI i skjermen
 4. Trykk deretter enter
  (Hvis det kommer UF FOR LAV igjen, gjenta prosedyren. Nå fortsetter maskinen med SISTE FYLNING, maskinen setter inn Extraneal som du skal ha i buken om dagen
 5. I skjermen viser BEHANDLING FERDIG. Koble fra.


Sist oppdatert 02.03.2023