logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Oppkobling Claria

 1. Ta av ringer, klokke og armbånd. Håndvask
 2. Vask arbeidsområdet med sprit.
 3. Finn frem: 
  • Dialysevæske 
  • Joddskjell 
  • Joddtopp
  • Slangesett 
  • Håndsprit 
  • Tømmepose 
  • Munnbind

 4. Slå på maskina. Ved ny maskin, legg inn aktiveringskode.
 5. Trykk start
  • Evt still inn vekt om det kommer frem:
   • Trykk stopp knapp, slå av alarm.
   • Still inn vekt med piltaster.
   • Bekreft vekt med enter.
   • Trykk stopp.
   • Vent til det står Trykk start.
   • Trykk start igjen og det står: Installer slangesett

 6. Ordne klar dialysevæskeposene. Ta av ytterposen. Bland posene:
  • Knekk stift mellom kamrene på 2,5 liters posene og heng de opp for blanding.
  • Åpne forseglingene for å blande 5 liters posene.

 7. Ta opp hendelen og åpne luken på maskinen.

 8. Åpne pakningen med slangesettet. Desinfiser hender.
  • Steng alle klemmer. 
  • Plasser kassetten i luken, ta igjen luken og hendelen, og plasser slangesett holderen utenpå luken.

 9. Trykk start, og maskinen selvtester slangesettet

 10. Koble tømmepose til slangesettet.

 11. Legg dialysevæskeposene på arbeidsbordet med koblingene utenfor bordkanten.

 12. Ta på munnbind og desinfiser hender

 13. Koble til posene. Koble posene med dialysevæske til slangesettet. Pass så du ikke berører koblingene!
  • Åpne 2,5 liters posene med å knekke grønn ventil, og
  • Åpne 5 liters posene ved å klemme sammen vingene.

   Plasser posen med rød klemme på varmeplata, og resterende poser henges opp eller legges ved siden av maskinen.

 14. Åpne nødvendige klemmer, de klemmene som skal brukes i løpet av behandlingen (til dialysevæskeposene, tømmeposen og pasientslangen).

 15. Trykk start for fylling av slangene (priming)

 16. Ved priming fullført – sjekk at pasientslangen er fylt med væske og lukk klemmen på pasientslangen.

 17. Står: Sjekk pasient slange/ koble til pasient ,- La maskin stå! 1. Skru fast 2 svarte antenner til modemet
 2. Plugg inn forsiktig gul og grønn tilkobling på baksiden av modemet og videre til baksiden av Claria maskin
 3. Finn rett støpsel og koble til kontakt. Svarte støpsler kommer i pose.
 4. Koble modem og maskin til strøm. Se at det lyser i modemet.
 5. Sjekk antall streker - minst 3 grønne strekker gir godt signalAlle pasienter har egen pasient aktiveringskode.

 • Koble maskin i strøm
 • Gjør klar modem, koble til maskin og koble til strøm, se at modem lyser
 • Skru på maskin
 • Angi aktiveringskode:
  1. Trykk enter
  2. Trykk pil opp eller ned for å stille rett tall
  3. Trykk enter for rett tall som er stilt inn, fortsett til rett tall kode er innlogget , og ingen tall blinker.
   Dersom feil tall er tastet inn, trykk enter x fler til du kommer til det rette tallet ,- endre til rett tall med pil opp eller ned,- trykk enter x fler til tallkoden ikke blinker lenger.
 • Trykk grønn
  Displayet viser kobler til nettverk (tar noen minutter)
 • Bekreft innstillinger
 1. Trykk enter
 2. Spørsmål: Rett pasient navn?
 3. Trykk enter Dersom feil navn kommer opp trykk rød knapp og ta kontakt med sykehuset.
 4. Displayet viser dele: dele med sykehus
 • Trykk grønn
  Display: Nytt program mottatt, vurder nytt program
  1. Trykk enter Behandlings data kommer opp i display
  2. Trykk enter for å bekrefte hver ny melding i displayet
  3. Spørsmål : er program riktig?
 • Trykk grønn, maskinen blar gjennom programmet
 • Display: Vekt
  1. Trykk enter
  2. Trykk pil opp eller ned for å stille inn vekt
  3. Trykk enter til det ikke blinker


Protein som dannes i bukhulen. Hvitt stoff som kan se ut som tråder, bomull eller maneter. Det kan blokkere for inn og utløp. Det kan hende at man i perioder må tilsette Heparin til posene med dialysevæske. Heparin vil forhindre dannelsen av fibrin.

Dosering

HEPARIN 1000 IE settes til:
2 liter evnt. 2,5 og 3 liters pose dialysevæske
1000 IE = 0,2 ml av en konsentrasjon på 5000 IE/ml

HEPARIN 2000 IE settes til:
5 liters pose med dialysevæske.
2000 IE = 0,4 ml av en konsentrasjon på 5000 IE/ml

Forberedelser

 1. Vask hendene.
 2. Vask bordet med sprit.
 3. Finn frem:
  • Ny pose
  • Heparin
  • 1 ml sprøyter og sprøytespisser
  • Håndsprit
  • Klorhexidin 5 mg/ml + sterile kompresser
  • Munnbind

Tilsetting av heparin

Fremgangsmåte:
 • Ta på munnbind, Sprit hender.
 • Gjør klar posen. Desinfiser medikamentstuss med Klorhexidin 5 mg/ml.
 • Ta av toppa på glasset med Heparin og desinfiser membranen med Klorhexidin 5 mg/ml.
 • Sprit hender
 • Gjør klar sprøyter og spisser.
 • Trekk opp avtalt mengde med Heparin i sprøyta.
 • Skift sprøytespiss (sprøytespiss tar 0,1 ml).
 • Sett avtalt mengde Heparin inn i posen, via medikamentstussen og flush godt 2 - 3 ganger. Vend/snu posen flere ganger etter tilsetting og før den brukes.
 • Deretter brukes posen på vanlig måteSist oppdatert 30.05.2023