logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Påkobling Claria

 1. Vask hendene

 2. Ta på munnbind

 3. Åpne pakke med jodskjell

 4. Desinfiser hender med håndsprit

 5. Ta av toppa på slangesettet og sett på jodskjell

 6. Ta av toppa på kateteret, og koble sammen slangesettet og kateteret. Pass på så du ikke berører koblingene

 7. Åpne rulleklemmen på kateteret og åpne klemmen på slangesettet

 8. Trykk start knapp til behandlingen starter (start trykkes x 2 hvis ikke extraneal dagtid)


OBS! HVIS MISTANKE OM ELLER BERØRING AV KOBLINGEN PÅ KATETERET
 • Vask godt med steril kompress dynket med klorhexidin og sett på jodhette.
 • La den stå på i minst 10 minutter.
 • Forsett tilkoblingen eller skift til ny jodhette.Sist oppdatert 02.03.2023