logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Poseskift Fresenius

På denne siden finner du brukerveiledninger for poseskift STAY SAFE og poseskift STAY SAFE EXTREANEAL. Nederst på siden ligger det opplæringsvideoer som viser hvordan du gjennomfører poseskift.

 1. Lukk dører og vinduer. Ta av klokke, armbånd og ringer

 2. Håndvask, vask arbeidsbord med sprit.

 3. Legg frem:
  • Dialysevæske (sjekk styrke, mengde, dato og hel pose)
  • Jodtopp
  • Munnbind
  • Håndsprit
  • Organisator

 4. Ta av ytterpose. Sprit hender. Bland posen ved å rulle fra ett av hjørnene mot midten, slik at midtsømmen åpnes. Rull deretter fra oversiden slik at trekantsømmen åpnes. Heng opp posen og løsne slangesettet, og plasser DISC’en i organisatoren.

 5. Ta fram kateterslangen og plasser kateterenden i høyre spor i organisatoren.

 6. Ta på munnbind og sprit hender.

 7. Skru beskyttelseshetten fra discen, skru av jodtopp på kateterslangen og koble den til discen.

 8. Åpne klemmen på kateteret og tøm ut dialysat, sjekk dialysatet.

 9. Når tømming er ferdig, vri bryteren på DISC’en med klokken til OO og skyll ut luft i slangesettet. Vri deretter bryteren på DISC’en til første prikken av OOO, og sjekk at det ikke er luft igjen i innløpsslangen. Vri discen videre til siste prikken av OOO og ny dialysevæske settes inn.
  • Ved innsettelse av 1,5 liter. Legg utløpsposen på vekta, nullstill. Vri DISC’en til OO la det renne ut/skylle ut 500g før DISC’en så vris til OOO. Ny dialysevæske settes inn.
  • Ved innsettelse av 1 liter. Legg utløpsposen på vekt, nullstill. Vri DISC’en til OO la det la det renne ut/skylle ut 1000g før DISC’en så vris til OOO. Ny dialysevæske settes inn.

 10. Ved ferdig innløp, vri bryteren på DISC’en til OOOO, PIN vil settes inn i kateteret som en sikkerhetslås.

 11. Steng klemmen på kateteret. Ta på munnbind.

 12. Åpne posen med ny jodtopp, sprit hender og plasser toppa i det venstre sporet i organisatoren.

 13. Sprit hender.

 14. Skru av beskyttelseshetten på jodtoppa, koble kateteret fra DISC’en og fest på ny jodtopp.

 15. Kontroller at dialysatet er klart. Vei posen og trekk fra 2200g. Skriv +/- ultrafiltrat på kurven. Legg ny pose på varmeplata til neste skift.
  • Ved 1 Liter og 1,5 Liter se utregning eget dialyseprogram.

OBS! HVIS MISTANKE OM ELLER BERØRING AV:
 • Kateterslange: Spray på Frekaderm og sett på jodhette. La den stå på minst 10 min. Fortsett poseskiftprosedyre eller sett på ny jodhette.
 • Steril kobling på pose med dialysevæske: TA NY POSE.


 1. Lukk dører og vinduer. Ta av klokke, armbånd og ringer

 2. Håndvask, vask arbeidsbord med sprit

 3. Finn fram utstyr:
  • Dialysevæske, sjekk styrke, mengde, dato og hel pose
  • Jodtopp
  • Extraneal overgang
  • Munnbind
  • Håndsprit
  • Organisator
  • Blåklemme

 4. Ta av ytterposen på Extraneal. Sprit hender. Heng opp posen med ny dialysevæske og tømmeposen og løsne slangesettet. Fest blåklemme på slangen til tømmeposen på Extranealposen

 5. Åpne ytterposen på overgangen. Plasser DISCèn i organisatoren.

 6. Ta på munnbind

 7. Sprit hender og koble sammen overgangen og Extranealposen. Knekk grønn stift i innløpsslangen på Extranealposen

 8. Ta fram kateterslangen, og plasser kateterenden til høyre spor i organisatoren

 9. Sprit hender

 10. Skru beskyttelseshetten fra discen, skru av jodtopp på kateterslangen og koble den til discen

 11. Åpne klemmen på kateteret og tøm ut dialysat, sjekk dialysatet

 12. Når tømming er ferdig, steng klemmen på kateteret, vri bryteren på DISC’en med klokken til OO og skyll igjennom slangesettet, tell til tre og vri deretter bryteren på DISC’en til OOO, åpne klemmen på kateteret og ny dialysevæske settes inn.
  • Ved innsettelse av 1,5 liter. Legg utløpsposen på vekta, nullstill. Vri DISC’en til OO la det renne ut/skylle ut 500g før DISC’en så vris til OOO. Ny dialysevæske settes inn.
  • Ved innsettelse av 1 liter. Legg utløpsposen på vekt, nullstill. Vri DISC’en til OO la det la det renne ut/skylle ut 1000g før DISC’en så vris til OOO. Ny dialysevæske settes inn.

 13. Ved ferdig innløp, vri bryteren på DISC’en til OOOO, PIN vil settes inn i kateteret som en sikkerhetslås.

 14. Steng klemmen på kateteret. Ta på munnbind

 15. Åpne posen med ny jodtopp, sprit hender og plasser toppa i det venstre sporet i organisatoren

 16. Sprit hender

 17. Skru av beskyttelseshetten på jodtoppa, koble kateteret fra DISC’en og fest på ny jodtopp.

 18. Kontroller at dialysatet er klart.
  • Vei posen og trekk fra 2300 g.
  • Skriv +/- ultrafiltrat på kurven. Legg ny pose på varmeplata med slangesettet vendt oppover.
  • Ved 1 Liter og 1,5 Liter se utregning eget dialyseprogram.

​OBS! HVIS MISTANKE OM ELLER BERØRING AV:
 • Kateterslange: Spray på Frekaderm og sett på jodhette. La den stå på minst 10 min. Fortsett poseskiftprosedyre eller sett på ny jodhette.
 • Steril kobling på pose med dialysevæske: TA NY POSE.​

 1. Lukk dører og vinduer. Ta av klokke, armband og ringer.

 2. Håndvask, vask arbeidsbord med sprit.

 3. Finn fram utstyr:
  • Tømmepose STAY SAFE
  • Jodtopp
  • Munnbind
  • Håndsprit
  • Organisator
 4. Ta av ytterposen på tømmeposen, løsne slangesettet og plasser DISC`n i organisatoren.

 5. Ta fram kateterslangen, og plasser jodtoppa på kateteret til høyre i organisatoren.

 6. Ta på munnbind

 7. Sprit hender

 8. Skru beskyttelseshetten fra discen, skru av jodtopp på kateterslangen og koble den til discen.

 9. Åpne klemmen på kateteret og tøm ut dialysat, sjekk dialysatet

 10. Når tømming er ferdig, vri bryteren på DISC’en med klokken til OOOO, PIN vil settes inn i kateteret som en sikkerhetslås.

 11. Steng klemmen på kateteret. Ta på munnbind.

 12. Åpne posen med ny jodtopp, og plasser den i det venstre sporet i organisatoren

 13. Sprit hender

 14. Skru av beskyttelseshetten på jodtoppa, koble kateteret fra DISC’en og fest på ny jodtopp.

 15. Kontroller at dialysatet er klart. Vei opp posen og trekk fra 100 g. plastikk. Eventuelt antall liter dialysevæske som er fyllevolumet.
 16.  Skriv +/- ultrafiltrat på kurven. Legg ny pose på varmeplata med slangesettet vendt oppover.

OBS! HVIS MISTANKE OM ELLER BERØRING AV:
 • Kateterslange: Spray på Frekaderm og sett på jodtopp. La den stå på minst 10 min. Fortsett tømmeprosedyre eller sett på ny jodtopp.
 • Steril kobling på tømmepose: TA NY TØMMEPOSE.

Febrin er et protein som dannes i bukhulen. Hvitt stoff som kan se ut som tråder, bomull eller maneter. Det kan blokkere for inn og utløp.
Det kan hende at du i perioder må tilsette Heparin til posene med dialysevæske. Heparin vil forhindre dannelsen av fibrin.

DOSERING

HEPARIN 1000 IE settes til:
2 liter eventulet 2,5 og 3 liters pose dialysevæske
1000 IE = 0,2 ml av en konsentrasjon på 5000 IE/ml

HEPARIN 2000 IE settes til:
5 liters pose med dialysevæske.
2000 IE = 0,4 ml av en konsentrasjon på 5000 IE/ml

FORBEREDELSER

 1. Vask hendene.
 2. Vask bordet med sprit.
 3. Finn frem:
  • Ny pose
  • Heparin
  • 1 ml sprøyter og sprøytespisser
  • Håndsprit
  • Klorhexidin 5 mg/ml + sterile kompresser
  • Munnbind

TILSETTING AV HEPARIN:

Fremgangsmåte:
 1. Ta på munnbind, Sprit hender.
 2. Gjør klar posen. Desinfiser medikamentstuss med Klorhexidin 5 mg/ml.
 3. Ta av toppa på glasset med Heparin og desinfiser membranen med Klorhexidin 5 mg/ml.
 4. Sprit hender
 5. Gjør klar sprøyter og spisser.
 6. Trekk opp avtalt mengde med Heparin i sprøyta.
 7. Skift sprøytespiss (sprøytespiss tar 0,1 ml).
 8. Sett avtalt mengde Heparin inn i posen, via medikamentstussen og flush godt 2 - 3 ganger. Vend/snu posen flere ganger etter tilsetting og før den brukes.
 9. Deretter brukes posen på vanlig måte
 

I den første videoen kan du se hele prosedyren i ett. Videoene under tar for seg prosedyren kapittelvis.​

Blå boks med hvit skrift og playknapp
 

Blå boks med hvit skrift og playknapp
 

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.
 

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.
 

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.
 

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.


Sist oppdatert 07.07.2023