logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Sleep safe nattmaskin

På denne siden finner du brukerveiledninger for Sleep Safe nattmaskin. Nederst på siden ligger det opplæringsvideoer som viser hvordan du gjennomfører prosedyrene.

 1. Lukk dører og vinduer. Ta av klokke, armband og ringer.
 2. Håndvask
 3. Vask arbeidsområdet med sprit.
 4. Finn frem: 
  • Dialysevæske (sjekk styrke, dato, volum, hel pose)
  • Slangesett
  • Håndsprit
  • Tømmepose eller tømmeslange
  • Munnbind
  • Jodtopp
  • Organisator med blått feste til slangen.  
 5. Kontroller at pasientkortet sitter i maskina, og at maskina er slått på bak.
 6. Trykk på startknappen på fremsiden når den lyser, trykk på smileansiktet på skjermen.
 7. Kontroller behandlingen på skjermen og trykk V, slangesettskuffen kommer ut.
 8. Åpne ytterpakken på dialysevæskeposene.
 9. Sprit hender.
 10. Bland dialysevæskeposene, det er to forseglinger som skal brytes. Heng posene opp på krokene på siden av bordet, og plasser koblingene i holderne på bordet.
 11. Åpne ytterpakken på slangesettet, sprit hender.
 12. Plasser slangesettet i skuffen og plasser pasientslangen i organisatoren, trykk V.
 13. Skjermen viser hvilke dialysevæsker som skal brukes.
 14. Ta på munnbind og sprit hender.
 15. Ta av beskyttelseshetten på koblingen til dialysevæskeposen og plasser koblingen i skuffens holder, gjenta til alle koblingene er plassert i skuffen. Trykk V.
 16. Kontroller at alle dialysevæskeposene er blandet og trykk V. 
 17. Koble til tømmepose eller avløpsslange og trykk V.
 18. Maskinen kobler nå posene og fyller slangene. Når maskinen har fylt slangene, kan maskinen stå slik til behandlingen skal startes.         


Starte behandlingen

 1. Håndvask 
 2. Etterfyll pasientslangen ved å trykke på +, dette skal gjøres helt til det kommer væske ut av pasientslangen. Hold papir eller noe foran toppa som samler opp væsken.
 3. Trykk V og kontroller behandlingsdata. Trykk på 
  Sirkel med trekant inni
  for å godkjenne. 
 4. Ta fram kateterslangen.
 5. Sett kateterslangen i høyre side av organisatoren.
 6. Ta på munnbind og sprit hender.
 7. Skru av toppa på slangesettet til maskina, skru av jodtoppa og koble kateteret sammen med slangesettet til maskina.
 8. Åpne klemmen på kateterslangen og trykk V.
 9. Maskinen starter med første utløp. Når utløp er ferdig, vil det gå en alarm og du må godkjenne utløpsmengden. Trykk på alarmsymbolet for å slå av alarmen. Hvis ok mengde tømt, trykk hopp over fase, hvis du vil tømme mer trykk gjenta.
 10. Når du har trykt Hopp over fase, må du trykke 
  Sirkel med trekant inni
   for å godkjenne utløpsmengden, deretter fortsetter nattbehandlingen.
Sov godt! 


Avslutte behandlingen

 1. Utløs PIN ved å vri og trykk inn det blå bakstykket på pistolen.
 2. Lukk klemmen på kateteret, fest pistolen i holderen.
 3. Ta på munnbind.
 4. Åpne posen med ny jodtopp, sprit hender. Plasser jodtoppa i sporet til venstre i organisatoren. 
 5. Koble fra og sett på ny jodtopp. Fest kateteret. 
 6. Bekreft 
  Sirkel med trekant inni
   
 7. Les av behandlingsresultater, resultatet på første tømming må leses av under:
  Behandling - Behandlingsprotokoll -​ Detaljer.
 8. Bekreft og maskinen tømmer dialysevæskeposene, og skuffen kommer ut, ta ut slangesettet. 
 9. Maskinen slår seg av. Rydd bort brukt utstyr.


 1. Lukk dører og vinduer. Ta av klokke, armband og ringer.
 2. Håndvask
 3. Vask arbeidsområdet med sprit.
 4. Finn frem: 
  • Dialysevæske + Extraneal (Polyglukose) (sjekk styrke, dato, volum, hel pose)
  • Slangesett
  • Håndsprit
  • Tømmepose eller tømmeslange
  • Munnbind
  • Overgang til Extraneal
  • Jodtopp
  • Organisator og clip
 5. Kontroller at pasientkortet sitter i maskina, og at maskina er slått på bak.
 6. Trykk på startknappen på fremsiden når den lyser, trykk på smileansiktet på skjermen
 7. Kontroller behandlingen på skjermen og trykk V, slangesettskuffen kommer ut.
 8. Åpne ytterpakken på dialysevæskeposene, slangesettet, Extraneal overgangen og tømmeposen eller tømmeslangen, la de ligge i innpakningen. 
 9. Ta av ytterposen på Extraneal 
 10. Ta på munnbind og sprit hender
 11. Koble sammen Extranealovergangen til Extranealposen og knekk grønn stift. Heng opp posen på bordet og plasser koblingen i holderen på bordet.
 12. Bland dialysevæskeposene, det er to forseglinger som skal brytes. Heng posene opp på krokene på siden av bordet, og plasser koblingene i holderne på bordet.
 13. Sprit hender.
 14. Plasser slangesettet i skuffen og plasser pasientslangen i organisatoren, trykk V. 
 15. Maskinen viser hvilke dialysevæsker som skal brukes (Extraneal = Polyglucose)
 16. Sprit hender.
 17. Ta av beskyttelseshetten på koblingen til dialysevæskeposen og plasser koblingen i skuffens holder, gjenta til alle koblingene er plassert i skuffen. Trykk V.
 18. Kontroller at alle dialysevæskeposene er blandet og trykk V. 
 19. Kontroller at Extraneal er koblet til og at grønn stift er knekt, Trykk V.
 20. Koble til tømmepose eller avløpsslange og trykk V.
 21. Maskinen kobler nå posene og fyller slangene. Når maskinen har fylt slangene, kan maskinen stå slik til behandlingen skal starte.

Starte behandlingen

 1. Håndvask 
 2. Etterfyll pasientslangen ved å trykke på +, dette skal gjøres helt til det kommer væske ut av pasientslangen. Hold papir eller noe foran toppa som samler opp væsken.
 3. Trykk V og kontroller behandlings data. Trykk på 
  Sirkel med trekant inni
  for å godkjenne. 
 4. Ta fram kateterslangen.
 5. Sett kateterslangen i høyre side av organisatoren.
 6. Ta på munnbind og sprit hender.
 7. Skru av toppa på slangesettet til maskina, skru av jodtoppa og koble kateteret sammen med slangesettet til maskina.
 8. Åpne klemmen på kateterslangen og trykk V.
 9. Maskinen starter med første utløp. Når utløp er ferdig, vil det gå en alarm og du må godkjenne utløpsmengden. Trykk på alarmsymbolet for å slå av alarmen. Hvis ok mengde tømt, trykk hopp over fase, hvis du vil tømme mer trykk gjenta.
 10. Når du har trykt hopp over fase, må du trykke 
  Sirkel med trekant inni
  for å godkjenne utløpsmengden, deretter fortsetter natt behandlingen.
Sov godt! 


Avslutte behandlingen

 1. Utløs PIN ved å vri og trykk inn det blå bakstykket på pistolen.
 2. Lukk klemmen på kateteret, fest pistolen i holderen
 3. Åpne posen med ny jodtopp, sprit hender. Plasser en ny jodtopp i sporet til venstre i organisatoren.
 4. Ta på munnbind og sprit hendene.
 5. Koble fra og sett på ny jodtopp. Fest kateteret. 
 6. Bekreft
 7. Les av behandlingsresultater, resultatet på første tømming må leses av under:
  Behandling - Behandlingsprotokoll - Detaljer
 8. Bekreft og maskinen tømmer dialysevæskeposene, og skuffen kommer ut, ta ut slangesettet. 
 9. Maskinen slår seg av. Rydd bort brukt utstyr.


Febrin er et protein som dannes i bukhulen. Hvitt stoff som kan se ut som tråder, bomull eller maneter. Det kan blokkere for inn og utløp. 
Det kan hende at du i perioder må tilsette Heparin til posene med dialysevæske. Heparin vil forhindre dannelsen av fibrin. 

DOSERING

HEPARIN 1000 IE settes til: 
2 liter eventulet 2,5 og 3 liters pose dialysevæske ​
1000 IE = 0,2 ml av en konsentrasjon på 5000 IE/ml 

HEPARIN 2000 IE settes til: 
5 liters pose med dialysevæske. 
2000 IE = 0,4 ml av en konsentrasjon på 5000 IE/ml 

FORBEREDELSER

 1. Vask hendene. 
 2. Vask bordet med sprit. 
 3. Finn frem: 
  • Ny pose 
  • Heparin 
  • 1 ml sprøyter og sprøytespisser 
  • Håndsprit 
  • Klorhexidin 5 mg/ml + sterile kompresser 
  • Munnbind 

TILSETTING AV HEPARIN

Fremgangsmåte: 
 1. Ta på munnbind, Sprit hender.
 2. Gjør klar posen. Desinfiser medikamentstuss med Klorhexidin 5 mg/ml. 
 3. Ta av toppa på glasset med Heparin og desinfiser membranen med Klorhexidin 5 mg/ml. 
 4. Sprit hender 
 5. Gjør klar sprøyter og spisser. 
 6. Trekk opp avtalt mengde med Heparin i sprøyta. 
 7. Skift sprøytespiss (sprøytespiss tar 0,1 ml).
 8. Sett avtalt mengde Heparin inn i posen, via medikamentstussen og flush godt 2 - 3 ganger. Vend/snu posen flere ganger etter tilsetting og før den brukes.
 9. Deretter brukes posen på vanlig måte. ​


KOBLE FRA

 1. Trykk på 
  Sirkel med trekant inni

 2. Trykk på pilene i venstre skjermbilde, inntil Pause med frakobling står i det hvite midtfeltet, trykk på teksten Pause med frakobling
 3. Trykk på V for å bekrefte. 
 4. Utløs PIN ved å vri og trykk inn det blå bakstykket på pistolen. 
 5. Lukk klemmen på kateteret, fest pistolen i holderen. 
 6. Ta på munnbind. 
 7. Åpne posen med ny jodtopp, sprit hender. Plasser en ny jodtopp i sporet til venstre i organisatoren. 
 8. Sprit hendene. 
 9. Koble fra og sett på ny jodtopp. Fest kateteret. 
 10. Trykk 
  Sirkel med trekant inni
  bekreft frakobling, pausevarigheten vises på skjermen. 

KOBLE TIL

 1. Håndvask 
 2. Trykk V for å avslutte pausen. 
 3. Plasser den neste tilkoblingen på slangesettet i organisatoren. 
 4. Ta fram kateterslangen. 
 5. Sett kateterslangen i høyre side av organisatoren. 
 6. Ta på munnbind og sprit hender. 
 7. Skru av den ytterste pistolen på slangesettet til maskina, skru av jodtoppa og koble kateteret sammen med slangesettet til maskina. 
 8. Åpne klemmen på kateterslangen. 
 9. Trykk 
  Sirkel med trekant inni
  for å bekrefte tilkobling og gjenopptaking av behandlingen.

I den første videoen kan du se hele prosedyren i ett. Videoene under tar for seg prosedyren kapittelvis.​

Blå boks med hvit skrift og playknapp
 

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.


Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.
 

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.
 

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.
 

Blått rektangel med hvit skrift og playknapp på.
 


Sist oppdatert 07.07.2023