logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Rettigheter

Oversiktsside for artikler med plasseringen rettigheter

    Rettigheter og tilbud til pasienter og pårørende Helse Midt-Norge (8,25 min). Filmen er laga av Høgskulen i Volda i samarbeid med sosionomer og regional ressurs for pasient og pårørendeopplæring i Helse Midt-Norge.

    Sist oppdatert 30.03.2017