logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Akne

Akne (kviser) er en vanlig hudsykdom, særlig i ungdomsår. Lett til moderat akne behandles av fastlege, først og fremst med lokale midler som påsmøres huden direkte, evt. med tablettkurer (antibiotika). Dette gjelder de fleste pasientene med akne.

Kviser er vanligst blant tenåringer, men kan også ramme voksne. Opplever du kvisene som skjemmende, finnes det behandlinger som kan hjelpe.

Les mer på helsenorge.no

Alvorlig akne går dypere i huden og kan føre til varig arrdannelse. Ved denne typen akne er tidlig henvisning til hudlege viktig siden det kan være aktuelt med behandling med Isotretinoin.

Det er først og fremst ved alvorlig akne det er aktuelt med henvisning til hudlege, og denne informasjonen omfatter derfor hovedsakelig behandling med Isotretinoin.

Henvisning og vurdering

Fastlegen sender henvisning til hudlege, vanligvis etter at vanlig akne-behandling er utprøvd. Ved akutt og alvorlig akne vil det være aktuelt for fastlegen å henvise pasienten direkte til hudlege uten å iverksette behandling først.

Henvisningen må inneholde opplysninger om:    

  • debut, varighet, utbredelse, effloresenser (komedoner, papler, pustler, noduli, cyctiske lesjoner), arrdannlse, evt. utreding og tidligere behandling, samt om symptomer og påvirkning av livskvalitet.

Utredning

Ta med liste over medisiner du bruker.

Dekkende sminke må du fjerne før du kommer inn til legen.

Behandling

Hudlegen vil snakke med deg og undersøke huden din nøye. Før oppstart av behandling med Isotretinoin er det nødvendig med blodprøver for å kontrollere leverprøver og fettstoffer i blodet siden dette kan påvirkes av behandlingen.

Isotretinoin gis som en kur og strekker seg over flere måneder. I denne perioden vil det vanligvis være nødvendig med et par kontroller hos hudlegen.

Pasienter med kvinnelig biologisk kjønn må bruke sikker prevensjon i hele behandlingsperioden og i minst en måned etter avsluttet kur.


Oppfølging

Blodprøver: Alle må ta kontrollprøver med jevne mellomrom under behandlingen. Kvinner må i tillegg ta månedlig graviditetstest, se under.

De aller fleste pasientene vil ha behov for fuktighetskrem på grunn av tørr hud under behandlingen. Hudlege kan hjelpe til med å velge en egnet krem uten for høyt fettinnhold.

Pasienter som behandles med isotretinoin er også mer følsomme for sollys. Følg hudlegens råd ved valg av solkremer.

Vær oppmerksom

Isotretinoin har en del bivirkninger. Det er viktig at pakningsvedlegget leses nøye.

Medikamentet er fosterskadelig og alle kvinner som bruker Isotretinoin må bruke sikker prevensjon i hele behandlingstiden og i minst 1 måned etter at kuren er avsluttet. I tillegg må de ta graviditetstest i blod hver måned under behandlingen.

Ved negativ graviditetstest blodprøvetakning får du ny resept for én måneds forbruk av medisin. Resepten er gyldig i 7 dager etter at resepten er skrevet ut.