logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Brannskader

Brannskader er en hyppig grunn til skade og trenger ofte behandling på sykehus.

Overfladiske brannskader rammer de øverste lagene i huden. De kan være svært smertefulle, men gror vanligvis uten arrdannelse. Nedkjøling under rennende vann begrenser skaden og er smertestillende.

Les mer på helsenorge.no

Hvert år er cirka 3000 personer i kontakt med norske sykehus på grunn av brannskader. Cirka 700 trenger å bli lagt inn på sykehus. I tillegg kommer et betydelig antall mindre brannskader som blir behandlet ved lokale legekontor og legevakter.

Les mer om tallene i denne artikkelen

De vanligste formene for brannskader er flammeskader, skåldingskader, kontaktsskader, elektriske skader, kjemiske skader.

Henvisning og vurdering

Ved større akutte skader blir man gjerne lagt direkte inn på sykehus. For mindre skader blir man ofte henvist fra fastlege eller legevakt, dersom de der finner det best at skaden blir behandlet på sykehus.

Det vil ikke være snakk om ventetid når man kommer for å få behandling av akutte brannskader, men ved mindre problemstillinger må man gjerne vente til dagtid eller neste arbeidsdag for videre oppfølging på sykehus.

Dersom det er praktisk mulig er Sykehuset som tar imot pasienten svært glad for så mye informasjon om ulykken som mulig. Viktige moment er:

  • Hva har hendt?
  • Når hendte det?
  • Hvor stor er skaden?
  • Hvilken type skade er det?
  • Andre skader?
  • Mulighet for røykskade/inhalasjonsskade?

Utredning

Når man kommer til sykehuset med en brannskade blir man umiddelbart møtt av helsepersonell. Ved store skader vil man gjerne benytte et standardisert traumemottak for å utelukke livstruende skader.

Når det gjelder selve brannskaden er det viktig å få vurdert om den er så dyp at den må opereres, eller om den har mulighet til å gro av seg selv. Videre er det viktig å beregne omtrent hvor mye av hudoverflaten til pasienten som er forbrent. Dette gjør at man kan beregne behovet for væsketilførsel de første timene. Behovet for væsketilførsel kan være svært stort, og for å unngå at pasienten går i sjokk (livstruende fall i blodtrykk), er det viktig å komme i gang med væsketilførsel tidlig ved store skader.

Det er derfor viktig at man kan få undersøkt hele hudoverflaten til pasienten, og man ønsker derfor å være i et godt oppvarmet rom, for å unngå at pasienten blir nedkjølt.

Ved store skader blir man gjerne overflyttet til sykehus med tilgang til plastikkirurgisk og brannskadefaglig spesialkompetanse. De mest omfattende skadene blir overflyttet til Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.

Utredning og vurdering av skadene blir vanligvis utført i løpet av et par timer, men dette kan variere veldig. I mange tilfeller vil man gjøre en ny vurdering av skadene ett til to døgn etter første undersøkelse.


Behandling

Behandlingen av brannskader består hovedsakelig av konservativ behandling, det vil si gjentatte sårstell eller operativ behandling, som vil si operasjon med fjerning av forbrent vev og dekking av sår med delhudtransplantat.

Ved store skader er man også avhengig av avansert intensivbehandling. Det vil si støttebehandling for å opprettholde livsviktige organfunksjoner som for eksempel respiratorbehandling, dialyse, hjerteovervåkning med mer.

I tillegg vil man ha behov for fysioterapi under hele behandlingsforløpet.

For store brannskader finnes en tommelfingerregel som sier at man trenger behandling ved en brannskadeavdeling i ett til ett og et halvt døgn per prosent av hudarealet som er brannskadet. Det vil si at dersom man har forbrenning på 30 prosent av kroppsoverflaten, må man regne med å være innlagt på en brannskadeavdeling i minimum 30-45 dager. Videre vil man gjerne ha behov for opphold på sitt lokale sykehus og/eller ved rehabiliteringsavdelinger etter dette.

For mindre skader er det stor variasjon i lengden på sykehusoppholdet. Ved de minste skadene trenger man gjerne ikke å være innlagt i det hele tatt, skaden gror av seg selv på noen uker, mens ved andre skader kan man ha behov for flere uker på sykehus med gjentatte operasjoner.

Oppfølging

Dersom man har gjenværende sår eller behov for oppfølging for å unngå skjemmende arr, blir en fulgt opp ved sykehusets poliklinikk. Varigheten på oppfølgingen vil variere ut fra hvilken skade pasienten har hatt.