logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Ebola

Det finnes foreløpig ingen spesifikk medisin eller vaksine tilgjengelig som har dokumentert effekt hos mennesker og er registrert til bruk hos pasienter. Eksperimentelle medikamenter og vaksiner blir nå vurdert for bruk innenfor et rammeverk for akselererte kliniske studier.

Ebola er ein alvorleg og ofte døyeleg infeksjon, som kjem av eit virus. Det er berre påvist ebolautbrot i Afrika. Sjansen for at ebolasmitte kjem til Noreg og spreier seg vidare her, er minimal.

Les mer på helsenorge.no

Utredning

Ebolavirusinfeksjon diagnostiseres ved hjelp av blodprøve.


Alvorlige syke pasienter er i stor risiko for andre infeksjoner som må diagnostiseres og eventuelt behandles med antibiotika. Støttende behandling kan hjelpe pasienten til å overleve lenger, og den ekstra tiden kan være akkurat hva pasientens eget immunsystem trenger for å starte bekjempelse av viruset. 

Behandling

Standard behandling for ebola er begrenset til støtteterapi som krever klinisk vurdering og regelmessig prøvetaking. Det består av å sørge for at pasienten får nok å drikke eller tilførsel av tilpasset væske for å unngå dehydrering og ubalanse i saltsammensetningen for å sikre funksjoner i mange organer. 

Alvorlige syke pasienter er i stor risiko for andre infeksjoner som må diagnostiseres og evt. behandles med antibiotika. Støttende behandling kan hjelpe pasienten til å overleve lenger, og den ekstra tiden kan være akkurat hva pasientens eget immunsystem trenger for å starte bekjempelse av viruset.

Rundt pasientene står et spesialtrent team av infeksjonsleger, infeksjonssykepleiere, laboratoriepersonell og ved behov personell med annen kompetanse for eksempel i barnesykdommer og intensivmedisin. Dette er personer som på forhånd har fått opplæring i rutiner for høyrisikosmitte. 

Alle ansatte som befinner seg i smitteområdet er iført heldekkende beskyttelsesutstyr med filtrert luft som forhindrer at de kommer i kontakt med infiserte kroppsvæsker. Sikkerhet for ansatte gjør at pasienten kan få nesten like god klinisk oppfølging som andre syke pasienter.

Ebola smitter ved nærkontakt med kroppsvæsker eller prøvematerialer fra en person med ebola. Ved høysikkerhetsisolatet sikrer strenge rutiner at det er full kontroll på alt smittemateriale som forlater sykerommet, inkludert luft, utstyr og avløpsvann slik at smitte ikke kan spres til omgivelsene. Ansatte som jobber ved høysikkerhetsisolatet er godt beskyttet. Ingen slipper inn i smittefarlig område uten å ha gjennomgått opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr.

De strenge prosedyrene og kontinuerlig kontroll av disse, gjør at det ikke er grunn til bekymring for ebolasmitte verken for andre pasienter, pårørende eller ansatte på sykehuset.
Alt av smitteavfall autoklaveres (steriliseres) eller gjennomgår kjemisk desinfeksjon før det forlater isolatet. 

Oppfølging

God pleie og tidlig behandlingsstart på sykehus øker sannsynligheten for å overleve.