logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Gulsott hos nyfødte

Gulsott hos nyfødte barn er en vanlig og som regel ufarlig tilstand som oppstår hyppig. De fleste nyfødte blir litt gule i huden og inne på det hvite i øyet fra andre til syvende dag etter fødselen. Det forsvinner som oftest av seg selv innen kort tid, og har ingenting med smittsom gulsott å gjøre.

Gulsott er vanlig blant nyfødte, men det er sjelden farlig. Hos de fleste babyer forsvinner gulsott etter en uke eller to uten behandling. Dersom gulsott forverres etter hjemkomsten, bør man oppsøke lege.

Les mer på helsenorge.no

Årsaker

De fleste nyfødte barn som får gulsott, får det fordi leverfunksjonen ennå ikke er helt moden. Vanligvis fjerner leveren vår det gule fargestoffet – bilirubin - fra blodet vårt. Det gule fargestoffet er et avfallsstoff som kommer fra de røde blodlegemene våre som ikke er levedyktige.

Når røde blodlegemer dør, blir blodfargestoffet hemoglobin frigjort og gjort om i leveren til bilirubin, som blir fjernet fra blodet vårt via leveren.

Fram til leverfunksjonen er moden vil det i de første levedøgnene skje en opphoping av bilirubin i blodet. Det er da du ser gul farge i huden og i det hvite i øyet på den nyfødte.

 

Utredning

Nærmere halvparten av alle nyfødte får normal gulsott, og hos de aller fleste vil tilstanden ikke bli behandlet.

Barn som er født for tidlig (premature barn) får oftere og kraftigere gulsott enn andre barn. Hos disse vil trolig gulsotten også vare lenger.

Dersom gulsotten er kraftig og kommer i første levedøgn, vil barnet bli kontrollert ved hjelp av blodprøver og få tilpasset behandling om det er nødvendig.

Noen ganger kan gulsott oppstå på grunn av for mange ikke-levedyktige røde blodlegemer, der blodgruppene til mor og barn ikke samsvarer med hverandre. Som regel kan dette bli påvist ved hjelp av blodprøver fra mor og barn.

En mer sjelden og alvorlig form for gulsott kan oppstå når mor og barn har ulik rhesus-gruppe. Dette vil være påvist før fødsel via blodprøver tatt fra mor i svangerskapet. Blodprøver tatt av mor og barn etter fødselen, vil bekrefte at blodet ikke samsvarer.


Behandling

En liten del av alle nyfødte vil bli så gule at det er behov for lysbehandling. Dersom konsentrasjonen av bilirubin i blodet er for høy og gulsotten blir påfallende, vil det være aktuelt å behandle barnet. Den enkleste behandlingen er lysbehandling.Oppfølging

Barn som får nyfødt-gulsott kan bli trøtte, slappe og lite villige til å die. Ved gulsott trenger barnet mye væske og du bør amme hyppig. Du kan gjerne la barnet ligge i dagslys, men ikke i direkte sollys.