logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Hemokromatose

Hemokromatose er den vanligste arvelige sykdommen i Norge. Tilstanden gir økt mengde jern i kroppen. Dersom jernoverskuddet blir for stort, er behandlingen årelating - altså regelmessig blodtapping.

Symptomer

Hvis du opplever tretthet, slitenhet og/eller leddsmerter og har familiemedlemmer med kjent hemokromatose, bør du oppsøke fastlegen din for å stadfeste om du har hemokromatose. 

 

Henvisning og vurdering

Ved mistanke om hemokromatose kan fastlegen din henvise deg til spesialisthelsetjenesten for eventuell utredning og/eller blodtapping. Enkelte legekontor og distriktsmedisinske sentre utfører diagnostisering og blodtapping selv.

Utredning

Diagnosen stilles på bakgrunn av eventuelle funn i blodprøve. Det blir målt serum-ferritin, transferinmetning og det blir gjort en gentest. 

Hvis du får påvist hemokromatose, tar vi også blodprøver for å avdekke eventuelle tegn til skader i lever, bukspyttkjertel, hjertet og hypofysen. Ved positive prøvesvar kan det også bli aktuelt med videre utredning i form av MR og/eller ultralyd av lever, samt EKG og ultralyd av hjertet. 

Behandling

Det er viktig å starte behandlingen før organene er skadet. Forskning tyder på at denne grensen er ved ferritin-verdier rundt 800-1000 ug/L.

Når vi tapper deg for blod, tar vi cirka 450 ml blod. I tillegg tar vi blodprøver. Behandlingen tar vanligvis mellom åtte og tolv minutter, og du blir trygt overvåket under hele prosessen.


Blodvolumet vil normalisere seg i løpet av noen timer. For å unngå uheldige reaksjoner som følge av væsketapet, bør du hvile i 15 minutter etter behandling, og drikke rikelig. Vi ber om at du venter med å dra hjem til du føler deg helt vel.

Kosthold og alkohol

Vi anbefaler at du har et normalt, sunt kosthold. Kostregulering har ingen hensikt. Det er viktig at du unngår å ta jerntabletter.

Det er fornuftig å være forsiktig med alkohol, spesielt dersom leveren din er påvirket. Hvis du har leverskade, anbefaler vi totalavhold fra alkohol.

Oppfølging

I behandlingsfasen tapper vi blod en gang hver 1.-6. uke, inntil vi vurderer at dine ferritinverdier er i normalområdet for friske personer. 

I vedlikeholdsfasen foregår blodtapping alt fra en gang i måneden til en gang i året, avhengig av hvor fort dine ferritinverdier stiger igjen.