logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Hirschsprungs sykdom

Ved Hirschsprung’s sykdom mangler deler av tykktarmen nerveceller (ganglieceller). Endetarmen (rectum og anus) er alltid rammet. En sjelden gang mangler hele tykktarmen ganglieceller, og det kan også mangle ganglieceller i varierende lengde av tynntarmen. Hirschsprungs sykdom behandles kirurgisk ved at den del av tarmen som mangler nerveceller (aganglionær tarm) fjernes.

Symptomer

Barn får symptomer på forstoppelse eller tarmslyng (ileus). Mange får symptomer allerede i nyfødtperioden. Barnet kaster opp og klarer ikke å spise tilstrekkelig fordi avføringen ikke kommer ut. Andre barn har ikke så alvorlige symptomer i nyfødtperioden, men har kraftig forstoppelse i spedbarn og småbarnsalder. 
På grunn av forstoppelsesproblemene har mange av barna dårlig matlyst og dermed dårlig vektoppgang.

Hirschsprungs sykdom behandles kirurgisk ved at den del av tarmen som mangler nerveceller (aganglionær tarm), fjernes.

 

Utredning

For å undersøke om barnet har Hirschsprungs sykdom gjøres det en endetarmsbiopsi.

Behandling

Etter at diagnosen er stillet, vil det vanligvis gå noen uker før barnet opereres. I påvente av operasjon fører foreldrene en pinne (Hegarstift) eller lillefingeren inn i barnets endetarm tre ganger daglig. Dette gjør at barnet klarer å få ut avføring. Hos noen barn vil det for en periode legges stomi før aganglionær tarm fjernes.

 


Oppfølging

Hvordan tarmfunksjonen blir etter operasjonen, er blant annet avhengig av hvor stor del av tykktarmen som har blitt fjernet. Mange barn vil den første tiden etter operasjon ha svært hyppig avføring. Dette bedrer seg som regel i løpet av første leveår.

Frem mot skolealder vil en del av barna ha problemer med enten forstoppelse eller noe dårlig kontroll over avføring slik at de har lekkasje av avføring. Disse problemene forsvinner for de fleste ved skolealder.

Barn som har problemer med avføringslekkasje når de begynner på skolen, vil lære hvordan tarmen kan skylles slik at de ikke lekker avføring. Forstoppelse behandles med avføringsmidler, eventuelt klyster.