logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Hypersomnier

Hypersomni betyr økt søvn eller økt søvnbehov. Pasientene med hypersomni plages med store problemer med å holde seg våken i situasjoner hvor andre mennesker ikke synes det er vanskelig. Den mest kjente hypersomnien er narkolepsi. En annen viktig hypersomni er idiopatisk hypersomni.

Utredning

Hypersomniene utredes blant annet ved hjelp av spørreskjemaet Epworth søvnighetsskala. En verdi på 11 eller høyere regnes som et tegn på økt søvnighet. Pasienter med narkolepsi og idiopatisk hypersomni skårer ofte svært høyt på denne søvnighetsskalaen, ofte 16 eller høyere. Ved høye verdier på Epworth søvnighetsskala bør videre utredning vurderes.

Ved alvorlige hypersomnier anbefales det å gjøre full nattlig søvnregistrering inkludert multippel søvnlatenstest (MSLT) neste dag. 

Diagnosen hypersomni stilles dermed både subjektivt (Epworth søvnighetsskala) og/eller objektivt (nattlig søvnregistrering med MSLT). Det kan også være aktuelt å utrede hypersomnier med blodprøve og spinalvæske.Behandling

Behandlingen varierer etter symptomenes alvorlighetsgrad. Generelt er det er viktig å passe på å få nok nattesøvn.

De fleste pasienter med alvorlig hypersomni trenger medikamentell behandling og slik behandling styres av nevrologer eller søvnspesialister. Effekten av slik behandling er ofte svært god, og kan gjøre at du kan leve et relativt normalt liv. Det er vanlig å benytte sentralstimulerende legemidler (f.eks. modiodal og ritalin) mot den ekstreme søvnigheten på dagtid.

Hypersomnier

Les mer om hypersomnier på sovno.no
sovno.no
Hus og en måne. Tegning.

Oppfølging

Både narkolepsi og idiopatisk hypersomni er lidelser som vanligvis varer livet ut, men symptombildet kan variere over tid. 

Ved alvorlige hypersomnier bør du unngå å ha arbeid hvor det er høye krav til årvåkenhet, som flypilot eller yrkessjåfør. Vanlig bilkjøring er tillatt hvis du er velregulert på medikamentell behandling.

Behandling kan reversere mange av de negative konsekvensene, men en viss grad av søvnighet vil du ofte måtte leve med resten av livet. Pasienter med hypersomnier forventes å oppnå normal levealder.