logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Hypospadi - urinrør som munner feil

Hypospadi er en vanlig medfødt tilstand hvor urinrøret er ufullstendig utviklet. Urinrørsåpningen munner ut og kan befinne seg på ulike steder langs undersiden av penis, pungen eller i skrittet. Hypospadi påvises vanligvis etter fødselen. Omtrent 1 av 200 nyfødte gutter har hypospadi. Det anbefales i de fleste tilfeller kirurgisk behandling, fortrinnsvis rundt 1 års alder.

Symptomer

Plasseringen av åpningen kan gjøre det vanskelig å treffe i toalettet når gutten blir så stor at han ønsker å stå å tisse. Hos en del av guttene med hypospadi er penis bøyd nedover slik at seksuell aktivitet kan bli vanskelig senere i livet. Nesten alle gutter med hypospadi har en forhud som er spaltet på undersiden av penis. Forhuden er ofte klumpete på oversiden av penis. 

Målet med kirurgi er

 • Å korrigere eventuell krumning slik at penis blir rett
 • Forlenge urinrøret slik at det munner på tuppen av penishodet
 • Korrigere forhuden enten ved å utføre omskjæring eller ved å forsøke å sy den sammen på undersiden. Pungen kan også være todelt eller trukket noe opp på hver side av penis, og dette kan det også være behov for å korrigere.

Henvisning og vurdering

Fastlegen henviser barnet for vurdering av operasjon. 

Utredning

I forkant av innleggelse til selve operasjonen på sykehuset, vil barnet bli innkalt til forundersøkelse. Forundersøkelsen hos spesialist vil bestå av samtale med forelder og undersøkelse av barnet.  Spesialisten vil vurdere om barnet trenger operasjon. 


Forberedelser før en operasjon

 • Operasjonen blir utført i narkose. Barnet må derfor være fastende som avtalt. Operasjonen kan bli utsatt eller avlyst om barnet ikke er fastende. 
 • Noen barn skal ha klyster (mikrolax) dagen før operasjon. Dette vil det bli gitt beskjed om av legen på forhånd.


Behandling

Dersom penis er betydelig bøyd eller urinrøret munner langt inne på penisskaftet praktiserer vi å korrigere tilstanden i to - og enkelte ganger tre - operasjoner.

Ved første operasjon er målet å få rettet penis ut dersom den er krum. Urinrøret kan da trekke seg enda lengre tilbake mot pungen eller endetarmsåpningen. Deretter vil vi bruke en del av forhuden eller noen ganger slimhinne fra innsiden av underleppen, til hud/slimhinneoverføring til undersiden av penis der urinrøret mangler.

 Etter at hud  er overført (transplantasjon) fra forhud eller munnslimhinne, blir det sydd fast en bandasje som skal ligge i ro en ukes tid.  Bandasjen vil bli fjernet i en kort narkose.

En sjelden gang finner vi under første operasjonen at utrettingen av penis er mer komplisert, og da bestemmer vi oss for utføre operasjonen  i to etapper. Da lukker vi bare huden og venter et halvt års tid før vi transplanterer hud/slimhinne. I disse tilfellene vil «andre operasjon» som beskrevet under, bli operasjon nummer tre.

Andre operasjon utføres vanligvis 6 måneder etter første operasjon. Da vil selve urinrøret bli laget av huden  som under forrige operasjon ble overført fra  hud- eller slimhinnevevet (transplantatet). Vi praktiserer at bandasjen ligger i ro i omtrent to uker etter denne operasjonen.

Under operasjonen blir det ofte lagt  inn et suprapubiskateter Dette kateteret går gjennom huden på magen og rett inn i urinblæren.Hensikten er  å lede urinen bort fra operasjonsområdet og bandasjen.
Oppfølging

Barnet kan reise hjem dagen etter operasjon. Det planlegges dato og oppmøtetid for fjerning av bandasjer og kateter (utpakking) dersom barnet har det. Dere får telefonnummer til avdelingen, der dere er velkommen til å ta kontakt ved spørsmål. Så lenge barnet har kateter og bandasje (frem til utpakking) har barnet åpen retur til avdelingen. 

Stingene løser seg opp av seg selv.

Penis er bandasjert pekende mot magen. Bandasje kan forsterkes, men må ikke byttes. Ta kontakt med avdelingen dersom bandasjen løsner. Hvis det blir nødvendig med bandasjeskift, må det gjøres på sykehuset. 


Urinkateteret som går inn i blæren (suprapubiskateter) skal ligge til bandasjen blir fjernet.

Bleiebarn skal bruke to bleier. Legg kateteret i den ytterste bleien for å skåne bandasjen så godt det lar seg gjøre. Bytte bleie regelmessig og følg med på at det kommer urin.
Eldre barn får ha en pose på kateteret som festes rundt benet. Sjekk at det kommer urin i kateterposen.
Det er vanlig at det kommer noe blod i  kateteret etter noen dager. Dersom det kommer mye blod, kan en voksen  skylle gjennom kateteret  med en sprøyte slik at det ikke går tett

Dersom kateteret går tett skal du gjøre følgende:

 • Sjekk at det ikke er knekk på kateteret
 • For avklipt kateter i bleie kan det sette seg en propp i enden av kateteret - klipp av tuppen av kateteret
 • Skyll kateteret etter anvisning fra sykehuset 

Det er som regel lite smerter forbundet med operasjonene. Det holder vanligvis med paracetamol som smertestillende og eventuelt Nurofen. Noen ganger kan det oppstå blærekramper i forbindelse med at kateteret irriterer.

Første to ukene etter operasjon holdes gutten hjemme fra barnehage eller skole. Der blir gitt med pleiepengeskjema for tiden barnet må være hjemme.  

Han bør unngå å sitte på sykkel, lekebil, bæresele eller liknende for å unngå press på operasjonsområdet.

Bading må vente til bandasjen er fjernet.

Fjerning av bandasjer og kateter skjer 7-14 dager etter operasjon, eventuelt før dersom det er utfordringer med bandasjene.

Forberedelser:

Steng av kateteret med en klemme 1 time før oppmøte i avdelingen. 
Dersom det er planlagt utpakking i narkose, skal ikke kateteret stenges av. 
Utpakking vil foregå i narkose når det er utført transplantasjon av forhud eller munnslimhinne, og bandasjen blir sydd fast.
Barnet skal tisse to ganger via penis før dere får reise hjem. Kateteret blir fjernet etter vannlating.
En uke etter kateteret er fjernet skal det leveres urinprøve for dyrkning hos fastlegen.

Sjekk at det kommer urin.

Uavhengig av operasjonsmetode, vil det kunne oppstå komplikasjoner.

Deler av såret kan sprekke opp slik at der blir små «hull» (fistler) i det rekonstruerte urinrøret. Dersom dette ikke lukker seg selv blir det nødvendig med ny operasjon. Det må gå minst 6 måneder før vi opererer på nytt.
Enkelte ganger kan urinrøret bli trangt slik at guttene bruker lang tid å tisse og må presse for å få tømt seg. Skulle dette skje vil det også kunne være behov for ny operasjon.
 

Innkalling til kontroll er vanligvis 3 måneder etter operasjon. Videre kontroller er ved 5, 10 og 16 års alder. 

Det kan være at sykehuset kontakter de som har vært  behandling, når de er rundt 30 år. Det gjøres for å få mer kunnskap om hvordan de har det som voksne menn, noe som er nyttig kunnskap for kirurgene.

Vær oppmerksom

Kontakt sykehuset ved

 •  blødning og blodansamling
 • tett kateter