logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Irritabel tarm-syndrom (IBS)

Irritabel tarm er en sykdom som oftest kan utredes fullt ut hos fastlegen. Hvis fastlegen finner spesiell grunn til å utelukke annen sykdom som årsak til symptomene dine, kan han/hun velge å henvise videre til utredning hos spesialist.

Irritabel tarmsyndrom (IBS) kan gi plager som magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet og diaré. Symptomene forverres ofte av stress og enkelte matvarer, men mange opplever god bedring med livsstilsendringer.

Les mer på helsenorge.no

Irritabel tarm er en folkesykdom, og særlig er det mange unge som har ubehag knyttet til forskjellige matslag og endret avføringsmønster. Irritabel tarm er i seg selv ikke farlig, men kan være svært plagsom i dagliglivet og sette grenser for livsutfoldelsen. 

Henvisning og vurdering

Irritabel tarm kan som hovedregel utredes og behandles hos fastlegen For unge mennesker under 45 år er det oftest ikke nødvendig med undersøkelser hos spesialist. 

Oppfølging skal alltid skje hos fastlegen som kjenner pasienten best og kan følge opp over tid.

Ved usikkerhet om der foreligger andre tarmsykdommer, kan fastlegen velge å henvise til spesielle undersøkelser hos spesialist, på sykehus eller ved spesialistsenter. Ventetiden for slik utredning kan være lang, siden en sjelden mistenker kreft eller annen svært alvorlig sykdom.

Henvisningen bør inneholde:
           

  
 • Sykdomsdisposisjon i familien (cøliaki, autoimmun sykdom, inflammatorisk tarmsykdom, gastrointestinal og annen cancer)
 • Annen sykdom inklusive autoimmun sykdom
 • Symptomsvarighet
 • Symptombilde inklusive tilleggssymptomer
 • Utredningshistorie som endoskopifunn med prøvesvar (fecal calprotectin? Thyroideaprøver? Cøliakiprøver? Evt. histologisvar)
 • Behandlingsforsøk til nå
 • Kostvaner
 • Aktuelle blodprøver :Vitamin D, B12, Folat, Ferritin,Hb (evt. også homocystein, metylmalonsyre).

Utredning

Utredning hos spesialist har som mål å utelukke annen tarmsykdom, som betennelse i tarmveggen (kolitt), eller cøliaki. Hvis vanlig behandling hos fastlegen ikke hjelper tilstrekkelig, kan legen også velge å henvise for vurdering av behandlingstiltak hos spesialist.

Det vanligste er at fastlegen henviser for gastroskopi med prøvetaking fra tynntarmen eller til koloskopi med prøvetaking fra tykktarmen. 

Ved sykehuset gjør vi målrettet utredning og det er først og fremst gastroskopi og kolonoskopi som gjøres som rutine. Vi tar ofte blodprøver og avføringsprøver. Noen ganger gjøres også røntgenundersøkelser eller magnet-resonans-tomografi (MR). 

De fleste pasientene vil kunne utredes poliklinisk. Ofte er det tilstrekkelig med en beskrivelse av sykdomsbildet, klinisk undersøkelse, avføringsprøve og blodprøver .

IBS er en sykdom som gjerne forverres under stress eller andre påkjenninger. Hos en del pasienter er det derfor aktuelt å bli henvist til psykosomatisk vurdering, til sosionom eller smerteklinikk.   


Oversikt over undersøkelser som kan være aktuelle under utredningen: Det kan og være aktuelt med lactulose pusteprøve og avføringsprøve til kalprotektin-undersøkelse og/eller elastase/lipase-undersøkelse.
Behandling

Pasienter med IBS må i hovedsak lære seg å leve med og ta hensyn til sin diagnose.  Det er likevel tiltak som kan bidra til bedre hverdag for mange.  

IBS er en sykdom som kan gi langvarige helseplager. Gjennom mer kunnskap både om egen sykdom og tiltak som kan bidra til å redusere plagene, kan mange pasienter oppnå bedre livskvalitet. Det er viktig at tiltakene skjer i samråd med egen lege og tilpasses den enkelte pasient.

Kostråd

Noen pasienter kan ha nytte av å følge dietten FODMAP-redusert kost. Den er utviklet av ernæringsfysiologer med god kjennskap til IBS. Men dietten lav FODMAP-kost er ikke anbefalt for alle pasienter med IBS. Det er derfor viktig at alle endringer av kostvaner/dietter skjer i samråd med helsepersonell som kjenner din situasjon og sykehistorie. 


Oppfølging

Vanligvis sender sykehuset rapport til fastlegen din om de undersøkelser som er utført hos spesialist, der resultatet av undersøkelsene og vurderinger blir gitt.  
 
Hvis flere undersøkelser er gjort ved sykehuset, vil vi noen ganger kalle deg inn for en avsluttende samtale om diagnosen og gi deg råd om videre behandling. 

Den videre oppfølgingen vil skje hos fastlegen.

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle tarmsykdommer har utviklet tiltak som har vist seg å være gunstig for pasienter med IBS.

Mage- tarmskole  

Dette er et e-læringskurs utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM). Spørreundersøkelser blant de som har tatt kurset viser bedring av  plagene og økt livskvalitet. 
 
Mage- tarm skolen gir deg innføring i ulike tiltak som kan være til hjelp for deg som må leve med IBS. I kursperioden vil det være mulig å sende spørsmål som blir besvart av ernæringsfysiologer med kjennskap til IBS.   
 
 Den digitale mage-tarmskolen er åpen for: 
 • Pasienter i Helse Vest med IBS diagnose 
 • Du må være over 18 år,  
 • Beherske norsk  
 • Ha mulighet til å logge seg inn med digital identitet (eks. Bank-ID)., Du vil få tilgang via en egen innloggingskode. 
For å deltapå mage -tarm skolen må din lege eller din spesialist henvise deg.  
 
  •  
 •  

Les mer om irritabel tarmsyndrom på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for tarmsykdommer