logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Kne, skade på ledd og leddbånd

På hver side av kneleddet er det to sterke leddbånd som avstiver og stabiliserer kneleddet. Ved skade eller vriding av kneet kan det innvendige eller utvendige sideleddbåndet bli strekt eller avrevet. Det er mest vanlig med skade på det innvendige sideleddbåndet. Dette er den hyppigste kneskaden og utgjør omkring 40 prosent av alle kneskader.

Symptomer

Skader på leddbånd kan komme av vridning eller rotasjon i kneet, slik at kneet presses innover og leggen utover. Det vil som regel oppstå sterke smerter på innsiden av kneet, men dette kan variere ut ifra alvorlighetsgraden på skaden. Du vil merke at kneet er mindre stabilt enn tidligere.

Henvisning og vurdering

Det er viktig å få kneet ordentlig undersøkt. Dette starter med en grundig klinisk undersøkelse som avdekker de fleste skader. Det kan være nødvendig med MR eller artroskopi (føre et skop med kamera inn i kneet). Dersom fastlegen din mener dette er nødvendig, vil du bli henvist til ortopedisk poliklinikk. 

Utredning

De fleste pasienter kommer til målet med konservativ behandling med skinne. De som fortsatt er ustabile etter dette må vurderes for kirurgi. Komplekse skader på flere bånd krever oftere kirurgi direkte.

En ortoped vurderer om skaden skal opereres eller ikke. Kirurgisk inngrep har som mål å stabilisere kneleddet. Ved en større strekkskade der ligamentet er delvis avrevet er det viktig at kneet sikres med skinne 24 timer i døgnet og opp til seks uker etter skaden. Ved en alvorlig strekkskade er som regel også fremre korsbånd eller menisk skadet. Kirurgisk behandling blir som regel tilbudt pasienter som har en aktiv hverdag.


Behandling

Artroskopi - kikhullsoperasjon utføres ofte dagkirurgisk. Du får skriftlig informasjon om møtetider, medisiner og faste. Operasjonen blir som regel utført i narkose. På framsiden av kneet lages to snitt på omtrent en centimeter, der kikkert og instrument blir ført inn. Det skylles med saltvann gjennom kikkerten for å få bedre overblikk. Såret blir lukket med tynn tråd, og dekket av et plaster. Operasjonen varer omtrent en til to timer.

Oppfølging

Du vil ha en elastisk bandasje fra låret ned til foten, for å dempe hevelse. Denne fjerner du som regel om kvelden på operasjonsdagen, men den kan brukes lenger om du ønsker det. Du skal bruke krykker for å avlaste kneet etter operasjonen. Vi anbefaler at du sitter med kneet høyt for å motvirke press og hevelse. Legen gir deg informasjon om forløpet med tanke på opptrening og fysikalsk behandling. Et nyoperert kne vil gjøre vondt. Vi anbefaler derfor at du tar den smertestillende medisinen du får utlevert. Det kan være smerte og hevelse i kneet fire til seks uker etter operasjonen.

Stingene fjerner du hos fastlegen din to uker etter operasjonen, med mindre annet er avtalt. Du får vanligvis innkalling til kontroll på ortopedisk poliklinikk etter to uker. Eventuell sykemelding varierer utfra yrke, og blir vanligvis fulgt opp av fastlege. Du bør vente med å kjøre bil til du ikke lenger er avhengig av krykker og foten føles sterk nok. Du skal ikke kjøre bil så lenge du bruker smertestillende med rød varseltrekant.

Vær oppmerksom

Oppsøk lege ved tegn på infeksjon: rødme, hevelse, feber dunkende eller økende smerter.