logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose, Neonatal hypoglykemi

Lavt blodsukker hos for tidlig fødte og fullbårne barn

Etter fødselen synker barnets blodsukker, og er vanligvis på det laveste etter ca. to timer. Hos noen kan nivået bli så lavt at de trenger behandling. Risikoen er høyere hos barn som er små for alderen, store for alderen, for tidlig fødte eller har en mor med diabetes. Lavt blodsukker behandles ved å holde barnets kroppstemperatur normal og gi det næring.

Symptomer

Nyfødte med lavt blodsukker viser ikke alltid tydelige og åpenbare symptomer. De som viser symptomer kan virke irritable, være søvnige, ha sitringer i kroppen og lav tonus (muskelspenning) og/eller kroppstemperatur.

Før

Hos barn i risikogruppen måles blodsukkeret innen to timer etter fødsel, og kontrolleres deretter hyppig. Dette gjør vi ved en blodprøve, som kan tas mens barnet ligger på foreldrenes fang, i senga eller der det passer best.

Under

Ved lavt blodsukker må barnet få i seg næring så raskt som mulig, enten ved amming, flaske eller sonde. Det kan være behov for å tilsette ekstra karbohydrater i melken. 

Hvis blodsukkeret er så lavt at melk ikke er tilstrekkelig, må vi gi næring intravenøst. Da får barnet en venekanyle (liten plastslange som legges i en blodåre), slik at det kan gis næring direkte i blodet.

Etter

Etter at barnet har fått stabilisert blodsukker gjennom ernæring og normalisert kroppstemperatur, vurderer vi allmenntilstanden og måler blodsukkeret ved behov.