logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Lipødem

Lipødem er en kronisk tilstand som kjennetegnes av smertefulle ansamlinger av fettvev som er fordelt uproporsjonalt på kroppen og som hemmer pasientens funksjonsnivå. Beina er som oftest rammet, i noen tilfeller også armer. Pasienten har ofte slank overkropp, store lår og legger, men alltid slanke føtter. Lipødem gir plager i form av uvanlige smerter i fettvevet, tyngdefølelse i beina, blåmerker og redusert livskvalitet.

Årsaker

Lipødem er en kronisk kvinnesykdom som debuterer i puberteten, og som gjerne kan forverres i forbindelse med hormonelle endringer som svangerskap og overgangsalder. Vektøkning kan være en trigger for utviklingen. Vi vet ikke sikkert hva som gjør at enkelte får lipødem, men forskning tyder på at det kan være en arvelig komponent og en ser at sykdommen går igjen i familier.

Lipødem kan defineres i ulike stadium og typer. Type lipødem beskriver hvor på kroppen man er rammet, mens stadium beskriver alvorlighetsgraden. Det er lite som tyder på at lipødem er en progressiv sykdom. Vår erfaring er at hvis en klarer å holde vekten stabil og ha en aktiv livsstil så kan tilstanden holdes stabil.

Lipødem kan behandles konservativt gjennom vektkontroll, trening, kompresjon og livsmestring. For pasienter som har lipødem og fedme anbefales vektreduksjon. 

Kirurgisk behandling av lipødem tilbys foreløpig kun som utprøvende behandling gjennom klinisk studie. 

Henvisning og vurdering

Pasienter som oppfyller krav til inklusjon, kan henvises for utredning og deltakelse i klinisk studie.

Pasienter som ikke oppfyller krav til inklusjon kan henvises for utredning og råd om konservativ behandling. 

For pasienter med alvorlig fedme (BMI over 35 og komorbiditet eller BMI over 40) anbefaler vi henvisning til poliklinikk for overvekt for behandling av fedme før vurdering og eventuell behandling av lipødem.


For å bli vurdert må henvisningen inneholde:

  • Høyde
  • Vekt
  • BMI
  • Tidligere sykdommer
  • Røykestatus
  • Medikamentliste
  • Beskrivelse av pasienten og dens plager
Utredning

Diagnosen stilles etter grundig tverrfaglig utredning og baserer seg på klinisk undersøkelse og samtale med pasient.

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at rundt halvparten av pasientene som henvises til utredning får diagnosen lipødem. Det vil si at for en god del av pasientene som henvises vil det være andre årsaker enn lipødem som kan forklare plagene de har. 


Behandling

Konservativ behandling      

Trening

Kvinner med lipødem kan oppleve smerte og tyngdefølelse i beina under og etter trening. Økte smertesignaler skyldes trolig kortvarig redusert oksygentilførsel i fettvevet. Smertene som oppstår i vevet er imidlertid ikke farlige. Regelmessig trening vil høyst sannsynlig heller bidra til å redusere lipødemsymptomer over tid, grunnet økt blodsirkulasjon til fettvevet, forsterket psykisk velvære og bedre generell fysisk helse.

Det anbefales fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet minst 30 minutter sammenhengende daglig. En fysioterapeut kan hjelpe deg med valg av aktivitet, oppsett av realistiske mål og forsiktig økning av målsetting.

Kondisjonstrening forbedrer utholdenhet, øker sirkulasjonen, reduserer stress og gir mer overskudd og energi i hverdagen. For å oppnå optimal effekt på fysisk form anbefaler vi aktivitet med moderat til høy intensitet som gjør en andpusten.

Styrketrening bidrar til å øke muskel- og skjelettstyrke. For å få best mulig effekt anbefaler vi å ha fokus på god teknikk, trene flere muskelgrupper samtidig og å øke belastningen etter hvert som man blir sterkere.

Bassengtrening gir stor bevegelsesfrihet og er lite belastende på ledd. Vi anbefaler gjerne trening i basseng til pasienter med lipødem fordi det hydrostatiske trykket fra vannet gir en kompresjonseffekt som støtter sirkulasjonen i beina og kan lette symptomer.

Gruppetrening er en arena for økt bevegelsesglede i trygge og sosiale omgivelser. Vi anbefaler gjerne trening i gruppe fordi man sammen med andre får veiledet oppfølging ut fra egne forutsetninger og målsetninger om fysisk form.

Kosthold og vektkontroll 

Det finnes i dag ingen god dokumentasjon for at et spesifikt kosthold eller en diett er særlig gunstig for pasienter med lipødem. Pasienter med lipødem anbefales derfor et sunt og variert kosthold basert på helsedirektoratets kostråd

Det er ikke riktig at lipødem fører til vektoppgang eller at pasienter med lipødem ikke kan gå ned i vekt. Vektoppgang kan likevel bidra til å øke både lipødemsymptomer og andre helseplager. For å unngå forverring av lipødemsymptomer anbefaler vi derfor å holde en stabil vekt, og for pasienter med lipødem og fedme anbefales vektreduksjon. 

Kompresjonsbehandling

I konservativ behandling av lipødem benyttes kompresjonstøy. Pasienter med lipødem rapporterer reduksjon av smerter og økt bevegelighet ved bruk av kompresjonsplagg, mulig som følge av bedre sirkulasjon i beina og dermed også fettvevet.

Livsmestring

Livsmestring handler om å forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.  For pasienter med lipødem kan det være å bruke kunnskapen en har om tilstanden til å innarbeide gode rutiner og livsvaner. Her er det viktig å huske at endringer i livsvaner tar tid og at en må være tålmodig.

Kirurgisk behandling

Fettsuging er et behandlingsalternativ som kan vurderes dersom de konservative tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt.

Behandlingseffekten av fettsuging for pasienter med lipødem har foreløpig ikke god nok vitenskapelig dokumentasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet at vi trenger mer forskning før det kan gis som et offentlig tilbud i Norge. Behandlingen tilbys foreløpig kun gjennom den kliniske studien Kirurgisk behandling av lipødem i Norge.