logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Magesår

Magesår er en fellesbetegnelse på sår i magesekken eller første del av tynntarmen (tolvfingertarmen). Magesår er en relativt vanlig sykdom som rammer 5-10 % av befolkningen iløpet av livet. Hos minst 3 av 4 skyldes magesår en bakterie som heter Helicobacter Pylori. Hos de øvrige kan magesår skyldes medisiner som NSAIDs (Ibux, Voltaren, Naproxen) eller blodfortynnende medisiner.

Magesår oppstår i magesekken eller tolvfingertarmen. Vanligvis gir magesår sterke smerter, men det finnes effektiv behandling.

Les mer på helsenorge.no

Symptomer

Magesmerter eller ubehag i øvre del av magen er det vanligste symptomet ved magesmerter. Oppkast av blod/kaffegrutlignende svart væske eller svart avføring er tegn på blødende magesår.


Henvisning og vurdering

Dersom fastlegen mener at du kan ha magesår vil du bli henvist til sykehuset for å få gjort en gastroskopi.

Utredning

For å påvise magesår gjøres en gastroskopi. Det kan være aktuelt å måle blodprosent/hemoglobin, se etter blod i avføringen med en test og se etter magesårbakterien i en avføringsprøve før du kommer til undersøkelse. Dette er undersøkelser som fastlegen iverksetter.

Gastroskopi gjennomføres ved at legen fører et gastroskop (lang slange med kamera på tuppen) ned til magesekk og tolvfingertarm for å se etter magesår. Det kan være aktuelt å behandle et magesår direkte med injeksjoner og klips dersom det er pågående blødning. Det kan også være aktuelt å ta vevsprøver i forbindelse med undersøkelsen (det gjør ikke vondt).

Behandling

Hvis man har påvist magesår vil man stort sett behandles med medisiner, da i form av syrehemmende medisiner i 1-2 måneder. 
 
De som har påvist magesårbakterien vil i tillegg få to typer antibiotika (en såkalt trippelkur) der behandlingslengden som regel er 10 dager.
 
For 10-30 år siden var det vanlig med operasjon for magesår – dette gjøres nå kun helt unntaksvis. De fleste blir helt kurert av slik tablettbehandling uten varige mén.

Oppfølging

Av og til må magesåret følges opp med en kontroll med gastroskopi på sykehuset, men i de fleste tilfeller er ikke dette nødvendig så lenge man blir bra av behandlingen.
 
De som har hatt blødning må ofte følges hos fastlege med kontroll av blodprosent, spesielt dersom man bruker blodfortynnende medisiner.
 
Dersom man blir behandlet for magesårbakterien så er det greit å få kontrollert at denne er vellykket behandlet. Dette gjøres med en avføringsprøve som leveres hos fastlegen, eventuelt en pusteprøve på sykehuset cirka 3 måneder etter endt kur.