logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Magesår

Magesår er en relativt vanlig sykdom som rammer 5-10 % av befolkningen iløpet av livet. Hos minst 3 av 4 skyldes magesår en bakterie som heter Helicobacter Pylori. Hos de øvrige kan magesår skyldes medisiner som NSAIDs (Ibux, Voltaren, Naproxen) eller blodfortynnende medisiner.

Magesår oppstår i magesekken eller tolvfingertarmen. Vanligvis gir magesår sterke smerter, men det finnes effektiv behandling.

Les mer på helsenorge.no

Symptomer på magesår er magesmerter, oppkast av blod/kaffegrutlignende svart væske eller svart avføring. Sure oppstøt er ikke et symptom på magesår.


Henvisning og vurdering

Dersom fastlegen mener at du kan ha magesår vil du bli henvist til sykehuset for å få gjort en gastroskopi, som er en kameraundersøkelse hvor man ser nærmere på magesekken og tolvfingertarmen.

Utredning

Det kan være aktuelt å måle blodprosent/hemoglobin, se etter blod i avføringen med en test og se etter magesårbakterien i en avføringsprøve før du kommer til undersøkelse. Dette er undersøkelser som fastlegen iverksetter.

Videre får du et innkallingsbrev hvor det er viktig å lese gjennom informasjonen. Der kan det stå beskjeder om blodprøver/avføringsprøver og viktig informasjon til deg som bruker blodfortynnende medisiner. Videre kommer det til å stå skrevet hvor lenge før undersøkelsen du skal faste, men som oftest vil dette være fra midnatt dagen før.


I forbindelse med undersøkelsen får alle tilbud om lokalbedøvelse i svelget for å unngå brekninger.

Hos noen pasienter kan det bli aktuelt å gi beroligende medisiner intravenøst – dette vurderes individuelt når du kommer. Det er da viktig at du ikke kjører bil eller maskiner resten av dagen.

Undersøkelsen gjennomføres ved at legen fører et gastroskop (lang slange med kamera på tuppen) ned til magesekk og tolvfingertarm for å se etter magesår. Det kan være aktuelt å behandle et magesår direkte med injeksjoner og klips dersom det er pågående blødning. Det kan også være aktuelt å ta vevsprøver i forbindelse med undersøkelsen (det gjør ikke vondt).

De fleste har lite eller ingen ubehag etter undersøkelsen, men noen kan oppleve litt oppfylthet og luftsmerter som er forbigående. Man kan som oftest spise 30 minutter etter undersøkelsen, evt. 60 minutter etter undersøkelsen dersom det er tatt vevsprøver.

Behandling

Hvis man har påvist magesår vil man stort sett behandles med medisiner, da i form av syrehemmende medisiner i 1-2 måneder. 
 
De som har påvist magesårbakterien vil i tillegg få to typer antibiotika som skal taes i syv dager (en såkalt trippelkur).
 
For 10-30 år siden var det vanlig med operasjon for magesår – dette gjøres nå kun helt unntaksvis. De fleste blir helt kurert av slik tablettbehandling uten varige mén.

Oppfølging

Av og til må magesåret følges opp med en kontroll med gastroskopi på sykehuset, men i de fleste tilfeller er ikke dette nødvendig så lenge man blir bra av behandlingen.

De som har hatt blødning må ofte følges hos fastlege med kontroll av blodprosent, spesielt dersom man bruker blodfortynnende medisiner.

Dersom man blir behandlet for magesårbakterien så er det greit å få kontrollert at denne er vellykket behandlet – dette gjøres med en avføringsprøve som leveres hos fastlegen ca. 3 mnd etter endt kur.