logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Nesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse

Nesepolypper og kronisk bihulebetennelse er vanlige lidelser i den voksne befolkningen. En del av de som har bihulebetennelse har også polypper. Operasjon kan bli aktuelt når medikamentell behandling er forsøkt, uten å gi ønsket effekt.

Henvisning og vurdering

Før fastlegen eventuelt henviser deg videre til sykehuset, vil du få nasale steroider i 3 måneder. Hvis du da fortsatt har plager, vil det bli tatt CT-røntgen av bihulene dine. Dette for å bekrefte diagnose, og deretter kan du henvises til øre-nese-hals- spesialist.

Henvisningen sendes fra fastlegen og prioriteres av øre-nese-hals-lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasientene med nesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse skal bli vurdert innen 3 måneder etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset.

Utredning


Utredning gjøres ved Øre-nese-hals-poliklinikken og utføres av lege og sykepleier. Utredningen tar ca. 45 minutter.

I tillegg vil det bli gjort en scop-undersøkelse av nesen din. Et scop en en tynn kikkert med lys som brukes for å se inn i nesen. Det vil også tatt ulike nesetester, og du vil få en forespørsel om deltakelse i Kvalitetsregister.
 
Du skal ikke bruke hurtigavsvellende nesespray (Otrivin, Zymelin ol.) de siste 12 timene før undersøkelsene.


Behandling


Når medikamentell behandling ikke gir ønsket effekt, blir det aktuelt med operasjon. Antatt ventetid fra utredning til behandling prioriteres etter alvorlighetsgrad, alt fra akutte tilstander hvor operasjon gjøres innen få dager, til mindre alvorlige tilfeller hvor det kan gå opptil 3-12 måneder.


Transport etter operasjonen

Etter operasjonen må du sørge for at du har transport hjem. Du kan ikke kjøre bil selv denne dagen.

Kriterier for utskrivning

Du observeres på sykehuset til tilstanden din tilsier at du kan reise hjem.

Antatt behov for sykmelding

Sykmeldingsbehovet er ca. 5 -10 dager, men avhenger av yrke og hvilken jobb du har.


Oppfølging

Du blir satt opp til følgende etterkontroller:

  • 1. kontroll: 3-7 dager etter operasjon. Da blir tampongene i nesen fjernet av sykepleier. (15minutter)
  • 2. kontroll: Ca. 10-14 dager etter operasjon skal du til kontroll hos lege (30 minutter).
  • Avsluttende kontroll: 6 måneder etter operasjonen blir du innkalt til kontroll hvor sykepleier tar diverse nesetester av deg (30  minutter).

Egeninnsats

Det kreves noe egeninnsats etter operasjonen.

  • Fukting av nesetamponger med saltvann.
  • Saltvannsskylling av nesen minimum 4 ganger daglig i 4 uker.
  • Bruk av nesespray med nasale steroider opptil 1 år etter operasjonen.


Vær oppmerksom

Komplikasjoner forekommer sjelden. Litt blodsiv fra nesen er normalt de første 12 dagene etter operasjonen. 1 av 100 pasienter kan få større blødninger. Infeksjon kan forekomme hos ca. 2-5 % av pasientene. Symptomer på infeksjon kan være økende smerte, hevelse og feber. Svært sjelden (1 av 1000) kan det oppstå synsforstyrrelse eller skade på øyet i forbindelse med operasjonen. På grunn av at bihulene ligger svært nær hjernen, kan det forekomme lekkasje av hjernevæske (1 av 200-500). Hvis det skulle skje, må det opereres på nytt for å lukke lekkasjen.