logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Parasomnier

Parasomnier er en samlebetegnelse på uønskete motoriske fenomener eller opplevelser som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller i forbindelse med oppvåkninger fra søvn. Det som er typisk for alle parasomniene er at hendelsene skjer utenfor normal bevissthet.

Henvisning og vurdering

Henvisning til sykehus er vanligvis kun aktuelt når det er nødvendig med utredning med objektive søvnregistreringer. 

Henvisning for denne lidelsen blir vanligvis avvist. Grunnen er at denne diagnosen ikke krever objektive søvnregistreringer. Utredning på sykehus kan være aktuell hvis det er usikkerhet rundt hvilken diagnose pasienten har, behandlingen ikke har ført fram, eller lidelsestrykket er stort (f.eks. behov for sykmeldingsperioder eller skadelig adferd under søvn).         

Det er da viktig at slike opplysninger kommer fram i henvisningen. Les mer om anbefalt behandling av denne lidelsen på www.sovno.no         

Utredning

Ved alvorlige søvnplager bør nærmere utredning av søvn med søvnregistrering vurderes.Behandling

Parasomnier

Les mer om behandling av parasomnier på sovno.no
sovno.no
Hus og måne.Tegning.

Oppfølging

Mange av parasomniene er vanligst hos barn og de fleste vokser plagene av seg.