logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Posttraumatisk stresslidelse, barn og ungdom

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en forsinket angstreaksjon eller depressiv reaksjon på en belastende livshendelse av usedvanlig truende eller katastrofal art. Hos de fleste gir hendelsen sterkt ubehag, angst og unnvikelse. Tilstanden kan være langvarig, men det finnes effektiv behandling.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vært vitne til en eller flere livstruende eller svært traumatiske hendelser. Det finnes behandling for PTSD.

Les mer på helsenorge.no

Posttraumatiske stressymptomer

Mange barn og unge får reaksjoner etter en traumatisk hendelse. Når disse reaksjonene ikke går over av seg selv, men varer lenge etter at hendelsen er over, kalles dette posttraumatiske stressymptomer (PTSS). 

En traumatisk hendelse kan for eksempel være krig og flukt, ulykker og katastrofer, mobbing, hundebitt, vold, seksuelle overgrep, eller andre situasjoner som innebærer risiko for stor skade eller død.

Barn eller ungdommer som får slike stressreaksjoner kan i tillegg slite med angst og/eller depresjon.

Eksempler på andre reaksjoner:

  • Du gjenopplever hendelsen når noe minner deg om det som har skjedd

  • Du unngår å tenke på det som har skjedd eller unngår steder som minner om det som har hendt

  • Du føler skyld eller skam over det som har hendt

  • Du har endret tankene dine eller følelsene dine etter det som har hendt

  • Du sover dårlig, føler deg urolig og er skvetten

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling, men det finnes også annet helsepersonell som kan henvise deg.

Utredning

Før behandlingen starter ønsker vi å vite om dine forventninger og din sårbarhet. Ofte møtes vi til et forvernsmøte. Da får du mer informasjon om hvordan vi legger opp behandlingen. 

Behandling

I all behandling er det viktig at du sammen med behandler blir enig om mål for behandlingen. En god relasjon til behandleren er viktig for å få god hjelp. Det finnes mange ulike behandlinger for PSTD, som samtaleterapi, eksponeringsbasert terapi og medikamentell behandling.

 

Oppfølging

Etter at du har fått behandling, følger vi deg opp over tid med kontrollsamtaler og oppfriskningstimer. I noen tilfeller er det behov for å fase ut behandlingen over lengre tid. I slike tilfeller bør den psykiske helsetjenesten i kommunen overta oppfølgingen. 

Det er viktig at du bruker det du har lært gjennom behandlingen. Gjennom terapi lærer du strategier for å hindre tilbakefall.