logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Akutt funksjonssvikt - ergoterapeutisk undersøkelse

Med en ergoterapeutisk funksjonsvurdering kartlegger vi hvordan du utfører daglige gjøremål i dine vante omgivelser. Funn fra vurderingen kan brukes i planlegging av hensiktsmessige tiltak for deg i din hverdag.

Vurderingen gjennomføres med mål om at du kan mestre hverdagen din på en sikker og selvstendig måte.

Henvisning og vurdering

Behandlende avdeling henviser deg til vurderingen.

Før

Det kreves ingen spesielle forberedelser til vurderingen, men det er nyttig at du eventuelt har brillene og høreapparatene dine tilgjengelig.

Under

Karteggingssamtale

I denne samtalen har vi fokus på hva du gjør i løpet av en dag – både det du mestrer selvstendig og det du opplever utfordrende. Vi vil ha fokus på hva som er viktig for deg.

Aktivitetsobservasjon

Vi vil be deg utføre noen kjente hverdagsaktiviteter. Dette for kartlegge hvordan du bruker dine fysiske og kognitive ferdigheter. Eksempelvis tannpuss, påkledning eller smøre brødskive.

Kognitiv vurdering

I noen tilfeller vil vi be deg om å utføre oppgaver som stiller krav til hjernens funksjoner for å kartlegge om det fremkommer usynlige vansker. Til det bruker vi standardiserte tester.

Undersøkelsen er ikke smertefull.

Etter

Ergoterapeuten gir deg en kort oppsummering og rapporterer videre til behandlingsansvarlig lege. 

Funnene fra vurderingen brukes i planlegging av hensiktsmessige tiltak for deg i din hverdag. 

I samråd med deg og det tverrfaglige teamet lages det en behandlingsplan. Med ditt samtykke sender vi henvisning til ergoterapeut i kommunen din.