logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Antibiotikaallergi - utredning

Hensikten med utredningen er å etterprøve om du har reell antibiotikaallergi dersom du tidligere har hatt en reaksjon under eller etter bruk av antibiotika.

Penicilliner er førstevalg ved mange tilstander, og å kunne behandle flere pasienter med dette er også fornuftig fra et samfunnsperspektiv. Mindre bruk av bredspektret antibiotika kan gi mindre resistens, kortere behandlingstid og er rimeligere.

Henvisning og vurdering

Hvis du på et tidspunkt har hatt en reaksjon på medikamenter som vi tester for, kan du henvises til poliklinikken via din fastlege. 

Vi tester for penicillin, ampicillin, amoxicillin, pivmecillinam og kloxacillin /dikloxacillin, men det er mulig å henvise pasienter med antatt allergi for andre typer betalaktamantibiotika. 
  

Ved henvisning er det ønskelig, men ikke nødvendig, at opplysninger om type medikament, type reaksjon(er), debut og varighet av reaksjon, eventuell behandling gitt inkluderes.
  
  
  


  

Før

På testdagen er det viktig at du ikke er febersyk. Du må heller ikke drikke alkohol eller utføre hard fysisk trening dagen før testen. 

Dersom du bruker noen av følgende medisiner, må du ta pause med disse før testen:

 • Antihistaminer (H1-blokkere): 5-7 dager 
 • Trisykliske antidepressiva: 5 dager
 • Systemiske kortikosteroider:
  • langtidsbehandling (>10 dager): 3 uker
  • korttidsbehandling høydose (>50 mg): 1 uke 
  • korttidsbehandling lavdose (<50 mg): 3 dager             
 • Omalizumab: 5-6 måneder
 • Beta-blokkere og ACE-hemmere: 1 dag hvis det er medisinsk forsvarlig

Er du usikker, ta kontakt med fastlegen for å avklare hvilke medisiner du må pause.


Under

Undersøkelsen starter med en time hos lege som kartlegger informasjon rundt den reaksjonen du hadde. 

Hvis vurderingen er at dette er en mulig allergisk reaksjon, vil du på samme dag ta blodprøver. 

Før du kan testes vil du få en time for lungefunksjonsundersøkelse. Etter dette settes du opp til ny time hos sykepleier som utfører selve testene. På denne dagen skal det også gjøres ny lungefunksjonsundersøkelse før testen. 

Etter

Dersom utredningen viser at du ikke har antibiotikaallergi tar vi vekk informasjonen om at du har slik allergi i din pasientjournal.

Dersom utredningen viser at du har antibiotikaallergi opprettholder vi informasjonen om at du har slik allergi i din pasientjournal.