logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Arginin/insulin stimulasjonstest - barn og unge

Veksthormon lages i hypofysen og kommer ut i blodet i korte perioder. Formålet med testen er å undersøke veksthormonfrigjøringen i blodet etter en kombinert stimulering med arginin-insulin.

Før

Du må legges inn på sykehuset i to dager for å få utført testen. Gi beskjed dersom du blir syk, testen må da utsettes.

Under

Dag 1

Den dagen du legges inn, blir det gjennomført mottak, innkomstundersøkelse og du får informasjon om testen.
 
Du vil få lagt inn en venekanyle i armen eller på håndryggen. Dette er et lite plastrør som går inn i en blodåre, og brukes både til blodprøvetakning og tilføring av hormonstoffet. I de fleste tilfeller er det altså nok med ett stikk. Du kan få bedøvelseskrem på huden før dette hvis du ønsker det. Venekanylen legges som regel inn på kvelden slik at du er klar for testen så tidlig som mulig neste morgen.
 
Du må faste fra midnatt kvelden før selve testen og til testen er ferdig neste dag. Det vil si at du ikke kan spise, tygge tyggis, men du kan drikke vann.

Dag 2

Hvis du ikke fikk lagt inn en venekanyle da du kom, legges den inn nå.
Stoffene tilføres gjennom venekanylen. 

Først får du Arginin hydroklorid som er en aminosyre. Den kan av og til fremkalle litt kvalme.

Etter en time får du Insulin som gir lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan gjøre at du får symptomer som kaldsvette, tretthet, tørste, sult og irritabilitet. I noen tilfeller kan du også bli veldig søvnig. Ubehaget kan vare i opptil en halv time, og blodsukkeret måles ofte i denne perioden.

Arginin/insulin stimulasjonstest varer vanligvis i 3-4 timer.

Du vil få mat og drikke med en gang testen er ferdig. Resten av dagen bør du være sammen med en voksen og kun delta på rolige aktiviteter.

Etter

Blodprøvene sendes til analysering. Ved veksthormonmangel vil en ikke måle stigende verdier av veksthormon i blodet tatt under testen. Resultatet er vanligvis klart etter noen uker. Lege som henviste deg til stimulasjonstesten vil tolke resultatet og forklare deg mer, og informere om videre oppfølging og tiltak.