logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Brainstem evoked respons, BAER

Hjernestammeaudiometri

Ved hjernestammeaudiometri måler vi av hvordan lydimpulser oppfattes i det indre øret, hørelsnerven og hørselsbanene i sentralnervesystemet. Slik kan vi påvise eventuell sykdom eller skade.

Henvisning og vurdering

Undersøkelsen gjøres vanligvis etter vurdering på sykehuset eller etter henvisning fra lege i spesialisthelsetjenesten.

Før

Du bør vaske håret dagen før undersøkelsen, slik at elektrodene fester seg godt på hodet ditt.

Under

Du ligger eller sitter avslappet på en benk eller stol med lukkede øyne. Du kan gjerne sove.

En elektrode blir festet bak hvert øre, og to i pannen på hodet. Elektrodene er koblet til et apparat som registrerer lydens vei langs nervebanene i hjernen. 

Du får høretelefoner eller propper i ørene.

Testen varer i cirka 30-60 minutter og gir ikke noe ubehag.

Etter

Når undersøkelsen er over kan du reise hjem eller tilbake til avdelingen der du er innlagt.

Prøvesvarene blir analysert og vi tar kontakt med deg når resultatene er klare.