logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Beinstyrke-test

Beinstyrke-testen er en test for å vurdere muskelstyrke i beina, og er spesielt rettet mot musklene som bøyer og strekker kneet.

Hensikten med styrketesten kan for eksempel være som et ledd i utarbeidelse av ett treningsprogram, å evaluere treningseffekt av et treningsprogram eller for å kartlegge mulige sideforskjeller. Testene gjennomføres mens du sitter fastspent i en stol og samtidig gjør knebevegelser med motstand.   

Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under. 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?- - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.                

                                              


               

  

               

Før

Forberedelse

 • Møt opp i treningsklær og treningssko/joggesko.
 • Det er viktig at du ikke røyker 1 time før testen.
 •  Vi anbefaler at du spiser et lett måltid omtrent 2 timer før testen.

Vi ønsker at du tar med deg

 • dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger
 • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss
 • ortopediske og andre hjelpemidler dersom du bruker det

Vi trenger informasjon om

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.    

Under

Når du kommer til testen, trenger vi noen opplysninger fra deg, som vekt, høyde og litt informasjon om dine treningsvaner.

Om undersøkelsen
Du blir fastspent i en stol, og du blir tilkoblet testutstyret med en stropp rundt leggen. Deretter skal du etter oppfordring fra testlederen utføre en serie knebevegelser (både kne strekk/bøy) mot en motstand. Deretter skal du sitte på en lav stol med begge beina på en kraftplate som du, i flere omganger, skal prøve å dytte fra deg. Under begge testene blir din maksimale muskelstyrke målt. Hvert forsøk varer i 3-5 sekunder. Det er en pause på 30-60 sekunder mellom forsøkene. 

For å kunne bruke resultatene fra denne testen, er det veldig viktig at du presser deg til det ytterste. Dette medfører at du blir sliten og svett. 

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr.

Les mer om egenandel og gebyr på helsenorge.no

Etter

Styrketesten gjør ikke vondt. For noen vil det å presse kroppen til maksimal anstrengelse oppleves som litt ubehagelig, men det er ikke farlig.

Alle reagerer forskjellig på tung fysisk aktivitet. Det er normalt at du blir sliten og stiv i muskulaturen etter testen. Det er viktig at du spiser og drikker godt etter testen.

Etter testen går testlederen gjennom resultatene sammen med deg. Du kan stille spørsmål dersom du har behov for dette.

Resultatene blir lagt inn i din elektroniske pasientjournal og du kan diskutere resultatene med en fysioterapeut eller lege i etterkant ved behov.

Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.