logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Cristabiopsi

Benmargsprøve fra hoftekam til barn og unge

Benmargsprøve er en vevsprøve som tas fra hoftekammen med et spesialinstrument. Prøven viser hvordan blodproduksjonen er, og om det eventuelt er tegn på sykdom i beinmargen. Barn og ungdom opp til 18 år tar prøven i narkose.

Før

Faste

Barnet/ungdommen må faste i forkant av narkose. Følg anbefalingene som gis i forbindelse med faste fra behandlingsstedet.

Det betyr at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må være tom for at ikke mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følger instruksjonene om hvordan du skal komme godt forberedt til sykehuset. Dersom du ikke følger regler om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsette beinmargsprøven.

Med mindre annet er avtalt gjelder følgende: Barnet kan drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt) inntil 2 timer før beinmargsprøven. Barnet kan få morsmelk inntil 3 timer før, og morsmelkerstatning inntil 4 timer før beinmargsprøven. Barnet skal ikke spise fast føde eller drikke melk i 6 timer før beinmargsprøven.

Under

Du kommer inn på et undersøkelsesrom der du møter leger og sykepleiere som skal gjennomføre prosedyren. Anestesilegen og anestesisykepleieren gir deg narkose som gjør at du sover mens prøven tas. Det gjør at du ikke vil kjenne noe mens undersøkelsen foregår.

Når du sover fører legen en nål inn gjennom knokkelens ytre, harde overflate, og inn til benmargen, den indre delen som er en bløt masse. Benmargsmateriale trekkes ut med en sprøyte.

Videre gjøres eventuelt vevsprøvetaking, hvor en sylinderformet vevsbit tas ut fra samme stedet i hoftekammen med hjelp av en hul nål. Vevsprøven tas ut, og det legges press over innstikkstedet for å stoppe eventuell blødning, før området vaskes rent og en bandasje legges over.

Etter

Etter undersøkelsen trilles sengen din til et oppvåkningsrom der du skal ligge til du våkner etter narkosen.

Det er ikke unormalt å føle ømhet i innstikkstedet i noen dager etter inngrepet. Bandasjen kan fjernes når det har grodd.