logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Bildeundersøkelser med Diamox (Acetazolamid)

Ved noen spesielle tilstander kan det være gunstig å vite noe om reservekapasiteten i hjernens blodforsyning. Da kan man bruke medikamentet Diamox sammen med en bildediagnostisk undersøkelse. Medikamentet er flytende og sprøytes inn i en blodåre på armen via et lite plastrør (venekanyle).

Hvis hjernens primære pulsårer er trange eller tilstoppet, vil det være en risiko for lav blodforsyning til det område av hjernen som blodåren forsyner. Dette kan gi økt risiko for hjerneslag. I hjernen finnes de små blodårer som utvider seg som respons på nedsatt blodforsyning, og som dermed opprettholder forsyningen til hjernevevet. Evnen for disse blodårene til å utvide seg som motsvar på redusert blodtilførsel kaller vi gjerne for reservekapasiteten. Når denne kapasiteten er oppbrukt kan ytterligere begrensning av blodforsyningen føre til hjerneslag. 

Vi kartlegger reservekapasiteten av hjernens blodforsyning for å vurdere risikoen for fremtidige hjerneslag i et område av hjernen som er utsatt. Diamox har evnen til å utvide alle de små blodårene i hjernen maksimalt og dermed øke blodforsyningen til alle disse blodårene. 
 
Måling av hjernens blodforsyning før og etter Diamox vil avdekke de områdene i hjernen hvor blodårene allerede er maksimalt utvidet og dermed ikke har mer å gi av. Disse vil ha redusert eller ingen reservekapasitet, og viser dermed området som er sårbar for kritisk lav blodforsyning og hjerneslag.
 
Diamox kombineres gjerne sammen med bildeundersøkelser. For eksempel trankranial ultralyd, MR av hjernen med perfusjons-sekvenser, PET av hjernen eller SPECT av hjernen.

Før

Du kan ikke få Diamox hvis du:

  • er allergisk overfor sulfa-preparater
  • har alvorlig hjertesvikt, nyresvikt eller økt trykk inne i skallen.
Merk at disse forholdsreglene gjelder for denne type bruk av medikamentet, som gis i høy dose én gang, og hvor effekten forsvinner etter noen timer. Hvis du bruker Diamox mer kronisk er det andre forholdsregler som også gjelder.

Under

Du får først en venekanyle i hånden, underarmen eller ved albuen, før vi gjennomfører den relevante bildeundersøkelsen.

Deretter setter vi Diamox i venekanylen over 3-5 minutter. Etter det venter vi minst 15 minutter før vi gjentar undersøkelsen.

Gjør det vondt?

Diamox er trygt, men kan gi noen bivirkninger som svimmelhet og uvelhet. Prikking og nummenhet rundt munnen og i fingrene, hodepine, vannlatningstrang og tinnitus. Effekten av medikamentet varer ca. 60 minutter og bivirkningene går som regel over da, men kan vare litt lenger.

Hvor lenge varer behandlingen?

Selve infusjonen varer 3-5 minutter. Effekten av medikamentet varer ca. 60 minutter.
Ellers varierer dette avhengig av hvilken bildeundersøkelse du er på.

Etter

Hvis du er innlagt på sykehuset kan du dra tilbake til avdelingen. Andre kan reise hjem etter undersøkelsen.

Ved ultralydundersøkelse der Diamox blir satt i blodåren din og du opplever bivirkninger, ber vi deg vente på avdelingen en liten stund til du har snakket med en sykepleier eller lege.

Enkelte ganger kan den som undersøker deg gi svar direkte, men oftest vil du få svar fra den legen som henviste deg til undersøkelsen på et senere tidspunkt. 
Ved Diamox-undersøkelser kan man regne med litt lenger svartid. Det skyldes at svaret på denne ofte skal tolkes i sammenheng med andre undersøkelser du gjennomgår.

Vær oppmerksom

Hvis du får vedvarende bivirkning anbefaler vi at du tar kontakt med avdelingen som behandler deg.