logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Brukertest på hud ved allergi

Undersøkelsen benyttes der det er mistanke om kontaktallergi mot produkter som kosmetikk, kremer og legemidler til bruk på huden. Brukertest kan bare utføres med produkter som er ment å brukes på hud over tid. Hvis det testes produkter som ikke er ment å ligge på huden over tid kan det oppstå hudirritasjon og eventuelt etseskade.

Før

Du kan ikke gjøre testen på hud der du har utslett fra før, tatoveringer eller andre sår/hudskader.

Du kan ikke gjøre testen på hud der du har smurt kortisonkrem de siste 7 dagene.

Vær oppmerksom på at noen produkter kan sette farge på hud eller klær.

Under

  • Et område på 3 x 3 cm uten utslett (helst på underarmen) avmerkes med "skinmarker"/hudpenn. Området skal være fritt for eksem eller annet hudutslett.
  • Området smøres med det produktet det mistenkes allergi for. Dette gjøres to ganger daglig i 7 dager. Dette må du gjøre hjemme, enten selv eller med hjelp fra en i familien.
  • Hvis det oppstår en reaksjon skal du avslutte testen. En reaksjon vil vise seg som kløe og rødhet eller eksem i huden der du har smurt produktet.
  • Testområdet skal ikke dekkes til


Arm som er tegnet på. bilde.

Bildet viser hvordan du skal merke av hudområdet.


Avlesning kan du gjøre selv eller du kan avtale en rask kontroll hos fastlege eller få hjelp fra hjemmesykepleien til å vurdere huden.

Positiv test: 

Kløe og rødhet eller eksem på hudområdet som er smurt: sannsynligvis allergi mot produktet.

Negativ test: 

Ingen utslett på hudområdet som er smurt: sannsynligvis ingen allergi mot produktet.

Etter

Hvis du får en positiv testreaksjon, bør du unngå produktet i framtiden. Hvis du er usikker på testresultatet kan du gjennomføre testen på nytt etter noen uker for å se om du får samme reaksjon.

Vær oppmerksom

Brukertest kan bare utføres med produkter som er ment å brukes på hud over tid. Hvis du tester produkter som ikke er ment å ligge på huden over tid, kan det oppstå hudirritasjon og eventuelt etseskade.