logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Cerebral Function Monitoring (CFM)

CFM er relevant når man ønsker langvarig registrering av hjerneaktivitet med bruk av få EEG-elektroder. (Kalles også cEEG - kontinuerlig EEG) og EEG (amplitude-EEG).

Før

Ved vår avdeling er det prosedyre å gjøre CFM med like mange elektroder som ved et vanlig EEG.  CFM skaffer informasjon om hyppighet, intensitet og varighet av epileptisk aktivitet / epileptiske anfall, og er nyttig med hensyn til diagnose og behandling. CFM brukes i overvåkning av sykdomsutvikling, som prognoseindikator og eventuell respons på behandling. Aktuelle pasienter for CFM er oftest innlagt på Nyfødt-, Intensiv- eller Hjerteovervåkingsavdeling.

Under

  • Undersøkelsen blir utført på den avdelingen pasienten er innlagt på. 
  • Elektrodene blir festet på hodet til personen; på nyfødtavdelingen bruker man vanligvis 6 tynne nåleelektroder. Klinisk nevrofysiologisk avdeling bruker 27 EEG-elektroder som blir plassert med elektrodepasta. 
  • Elektrodene blir festet med plaster og en nettinghette. 
  • Varigheten av undersøkelsen avhenger hva som er bestilt fra behandlende lege.