logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Cystisk fibrose svettetest

Ved cystisk fibrose (CF) er saltinnholdet (natrium og klor) forhøyet i svetten. Svettetesten gjøres for å samle svette til analyse av natrium og klor. Slik kan vi bekrefte eller avkrefte diagnosen cystisk fibrose.

Svettetest gjøres rutinemessig av alle nyfødte som har testet positivt på nyfødtscreening. Det gjøres også svettetest av større barn eller voksne der det er behov for å avklare diagnosen cystisk fibrose.

Henvisning og vurdering

Fastlege eller legespesialist kan henvise deg/barnet til svettetest.  Svettetest utføres ved poliklinikk i sykehus (barnepoliklinikk eller lungepoliklinikk).

 

Før

Det er en fordel om du/barnet drikker mye døgnet før undersøkelsen. Ved sykdom som infeksjoner, feber og diare bør testen utsettes.

Har du/barnet tørr hud er det en fordel å smøre begge underarmer med fuktighetskrem uten parfyme (morgen og kveld) i et par dager før testen. 

  • OBS – ikke smør underarmene samme dag som testen skal gjennomføres.

Spedbarn bør være over 2 uker gamle, veie over 3.000 gram, og ha god væskebalanse. For å få produsert nok svette bør du/barnet ta med varme klær som kan tas på under testen. Barn bør ha med lue.

Under

Hensikt med svettetest er å samle svette som analyseres for innholdet av natrium og klor. Testen utføres på innsiden av underarmen.

For spedbarn kan et alternativ være innsiden av låret. Huden på undersøkelsesstedet vaskes med sterilt vann, og tørkes av med steril kompress. Elektrode med Pilokarpin gelpute festes på underarmen med borrelås.

Ved hjelp av svak strøm blir huden stimulert i 4 minutter for å produsere svette.  Stimuleringen kan gi prikking eller svie i huden, men ikke smerter.

Etterpå blir huden igjen vasket med sterilt vann og tørket med en steril kompress. Svetten skal samles opp i en klokkelignende oppsamler som festes med borrelås til underarmen eller låret. For varme og god kontakt med huden surres det bandasje utenpå. Oppsamleren sitter på i maksimum 30 minutter, og i løpet av denne tiden kan barnet bevege seg fritt.

Det er viktig at du/barnet har på varme klær for best mulig svetteproduksjon.


En baby med smokk
En person som holder et lite kamera
 

 

Etter

Oppsamleren med svette sendes til laboratorium for analyse. Resultatet av svettetesten formidles til henvisende lege.

For videre avklaring av diagnosen, kan du eller henvisende lege ta kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose