logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Cystometri av urinblære

Cystometri er en undersøkelse av hvordan blæren oppfører seg i lagringsfasen og i tømmefasen.

Ved forskjellige typer skade eller sykdom i nervesystemet, rammes ofte også nervene som styrer blærefunksjonen vår. Normalt styrer ryggmargen og hjernen impulsene til og fra urinblæren. I forbindelse med sykdom eller skade som rammer sentralnervesystemet, kan dette samspillet bli forstyrret. For å undersøke disse forstyrrelsene, gjøres en cystometri.

Før

  • Går du på medisiner skal du ta disse som vanlig. Du vil bli spurt om du bruker medisiner som virker inn på blærefunksjonen.
  • Du skal registrere drikke og vannlating i  tre dager før undersøkelsen (drikke- og diureseliste). Er du innlagt får du skjemaet av personalet. Kommer du poliklinisk får du den tilsendt i posten, på e-post e.l.
  • Dersom du har pågående urinveisinfeksjon må du ta kontakt for å få ny time.

Under

For å vite hvordan urinblæren jobber, måles trykket med to tynne sensorer. Én føres med et kateter inn til blæren via urinrøret, som ved en vanlig kateterisering. Den andre sensoren føres inn i rektum, og den skal måle buktrykket. Trykket i blæren registreres mens den langsomt fylles med temperert saltvann. Hos noen pasienter måler vi også blodtrykket regelmessig gjennom hele undersøkelsen.

Undersøkelsen er vanligvis ikke smertefull. 


Cystometri kan også gjøres ambulatorisk. Med dette menes at undersøkelsen utføres ved at pasienten har trykkmålere inne over flere timer, gjerne ett døgn. Da måles trykkene ved naturlig fylling av blæren, ikke ved fylling av saltvann.

Pasienten skal i løpet av disse timene leve så normalt som mulig og utføre vannlatning som ellers.

Etter

Etter undersøkelsen får du samtale med uroterapeut, gjennomgang av de foreløpig resultatene og mulighet til å stille spørsmål hvis du lurer på noe.