logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Cystometriundersøkelse hos barn

Undersøkelsen gjøres for å kartlegge blærens volum, trykk, hvordan den trekker seg sammen og om det oppstår urinlekkasje. Dette gjøres ved å fylle urinblæren med sterilt saltvann via et kateter.

Før

Fortell barnet om undersøkelsen. Mens noen barn blir engstelig av å vite for mye, foretrekker andre barn å vite så mye som mulig om hvordan undersøkelsen foregår. Derfor er det viktig å tilpasse informasjonen både til barnets alder og evne til å forstå det som blir sagt.

Dersom barnet er under behandling med antibiotika grunnet urinveisinfeksjon med feber, ta kontakt med oss for å høre om barnet fortsatt skal møte til undersøkelsen.

Barnet kan spise og drikke som vanlig før undersøkelsen. Faste medisiner tas som vanlig. Også medikamenter som Oxybutinin / Detrusitol.

Dersom barnet bruker klyx, klyster eller lignende for forstoppelse/tømming av tarm gjøres dette dagen/kvelden før.

Det er noen ganger nødvendig med informasjon om barnets tissemønster; hvor ofte/hvor mye/hvor våte er bleiene ? Dersom dette er ønskelig vil et skjema følge med innkallingen til undersøkelsen, og dere bes fylle ut dette og ta med på undersøkelsesdagen.

Dersom det skal legges inn suprapubiskateter vil dette kreve sykehusinnleggelse. Ytterligere informasjon om dette vil følge i eget  innkallelsesbrev.

Under

Barnet ligger på en benk mens undersøkelsen pågår. Foresatte kan ligge på benken sammen med barnet. Det er mulig å se film, bruke Ipad eller for eksempel lese for barnet.

Barnets blære må være tom før undersøkelsen så dersom barnet bruker kateter er det fint om dere tar med utstyret barnet vanligvis bruker. Dersom barnet tisser på toalett, er det mulig at barnet blir bedt om å tisse på en spesiell do (flowmetri) som kan måle blant annet urinstrålens hastighet og mengden urin.

Rett før cystometriundersøkelsen vaskes barnet først nedentil. Så legger vi på bedøvelsesgelè, før vi fører et svært tynt rør/kateter forsiktig gjennom urinrøret inn til urinblæren. Dette bruker vi til å fylle urinblæren med kroppstemperert saltvann. Et annet rør/kateter legges inn i endetarmen. Dette brukes for kontroll av trykket i bukhulen.

Under undersøkelsen observerer vi om barnet opplever vannlatingstrang, eller om det er lekkasje. Kateterene er koblet til en PC som registrerer trykket i blære/tarm. Vi stopper fylling av saltvann dersom barnet kjenner ubehag eller ved normal blærekapasitet i forhold til alder.

I noen tilfeller må det benyttes suprapubiskateter. Dette er et kateter som legges inn til blæren gjennom huden. Dette gjøres i narkose i samarbeid med barnekirurgisk seksjon 1-2 dager før cystometriundersøkelsen. Kateteret fjernes etter undersøkelsen hos oss

Gjør det vondt?

Det kan føles ubehagelig å sette inn kateter selv om vi benytter bedøvende gel. I tillegg kan det være flaut med en undersøkelse som omfatter underlivet. Ved behov kan barnet få beroligende medisin.

Etter

Når undersøkelsen er ferdig

Dersom barnet har fått beroligende medisiner må dere være på sykehuset en stund (vanligvis 1-2 timer) etter at barnet fikk medisinene.

Fint om barnet drikker godt.

Når får vi resultatet?

Muntlig svar gis av legen før hjemreise. I tillegg sendes skriftlig svar til den som har henvist til undersøkelsen samt til fastlege og til hjemmet.

Vær oppmerksom

Mulige bivirkninger og komplikasjoner

Om barnet får ubehag ved tissing, feber og/eller utilpasshet leveres urinprøve til fastlege for å se om det har oppstått behandlingstrengende urinveisinfeksjon.

I noen tilfeller bestemmer legen at barnet skal behandles forebyggende med antibiotika. Legen skriver da resept som dere får med en gang.