logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Diabetisk retinopati - screening

Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. Regelmessig fotografering av netthinnen er viktig for å oppdage og behandle sykdommen i tide. Ubehandlet kan diabetes retinopati gi redusert syn og i verste fall blindhet.

Diabetisk retinopati er en komplikasjon av diabetes som gir sykdom i øyets netthinne. Hvis sykdommen ikke blir behandlet, kan det føre til redusert syn og i verste fall blindhet.

Les mer på helsenorge.no

Ved type 1 diabetes blir du henvist til netthinnekontroll fem år etter sykdomsdebut, men tidligst ved 10 års alder. Ved type 2 diabetes skal du til kontroll innen tre måneder etter diagnosen er stilt.

Hvor ofte du må gå til kontroller videre er avhengig av graden av netthinneforandringer og hvor godt regulert din diabetes er. Hvis du ikke har annen øyesykdom som krever oppfølging hos øyelege, trenger du bare gå til fotokontroller av netthinnen.Henvisning og vurdering

Den legen som følger deg for din diabetes skal henvise deg til et screeningprogram for diabetisk retinopati for livslang oppfølging.

Før

Du får innkalling til fotografering av netthinnen ved en fotoenhet i screeningprogrammet. Dette kan for eksempel være på sykehus eller hos en øyelege.

Når du kommer til netthinnefotografering må du ta med: 
  • resultat av siste HbA1c-måling (langtidsblodsukker)
  • informasjon om blodtrykk fra fastlege eller diabetesspesialist 
Denne informasjonen bør ikke være eldre enn 3 måneder. Dette bruker vi blant annet til å bestemme hvor ofte du må kontrolleres.Under

Vi tar bilder av netthinnen med et avansert kamera. Vi bruker en kraftig blitz som gir forbigående blending, men synet blir normalt etter kort tid. Hos noen pasienter er det nødvendig å gi øyedråper som utvider pupillene for å få god nok kvalitet på bildene. Ved bruk av øyedråper tar fotoundersøkelsen litt lengre tid, og evnen til å se skarpt på nært hold (for eksempel på mobil) vil bli redusert i noen timer. Etter at bildene er tatt kan du gå hjem. Du kan vanligvis kjøre bil som normalt etter netthinnefotografering.

Etter

Vi vurderer bildene enten umiddelbart eller i etterkant, og du får beskjed om resultatet. Da får du informasjon hvilke forandringer som foreligger, når du skal til ny kontroll og om det er behov for behandling eller mer utredning. 

Hvis bildene ikke gir mistanke om øyeforandringer som krever behandling, får du time til ny netthinnefotografering. Hvor ofte du skal til kontroll er avhengig av funn på bildene og hvor godt regulert din diabetes er. Vanligvis skal du til ny kontroll hvert 1 - 2 år. Hvis det er behov for utredning eller behandling, blir du henvist til dette.Vær oppmerksom

Hvis du merker endringer i synet mellom kontrollene må du kontakte fastlegen din eller optiker. Fastlegen vil henvise deg til øyelege dersom det er behov for det.