logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Diureserenografi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrene

Ved diureserenografi bruker vi et radioaktivt merket stoff som tas opp og skilles ut av nyrene. Etter at stoffet er sprøytet inn i blodet, tas det opp i og skilles ut igjen av nyrene. Vi kan følge denne prosessen ved hjelp av et gammakamera eller en SPECT/CT maskin. På denne måten kan vi se hvordan barnets nyrer fungerer.

Før

Ta kontakt med oss om barnet nettopp har vært til urografi.

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, da det inneholder informasjon som er viktig for undersøkelsen. Om dere ikke kan møte til timen, må dere gi beskjed om dette så fort som mulig. Ofte blir innkallingen sendt fra barnepoliklinikken for å forberede barnet til undersøkelsen før oppmøte på nukleærmedisin.

Viktige forberedelser

  • Ta med informasjon om barnets høyde og vekt
  • Om barnet har behov for kateter for å tømme blæra, må dere ta med nok utstyr til dette på undersøkelsesdagen. Ta med bleier om barnet bruker dette
  • Barnet skal drikke rikelig med vann (eller saft) før dere møter til undersøkelsen. Barnet vil også bli bedt om å drikke en gitt mengde væske når dere møter til undersøkelsen
  • Ta med en leke/bok/bamse barnet er glad i.

Under

Pårørende kan være sammen med barnet under hele undesøkelsen.

Barnet vil først få en kanyle i armen. Dette blir gjort på barnepoliklinikken hvis oppmøtet er der. Vi legger barnet på undersøkelsesbenken i gammakameraet eller SPECT/CT maskinen.  Vi setter sporstoffet i kanylen i armen når vi starter bildeopptaket.

Selve bildeopptaket tar 20-30 minutter, og det er viktig at barnet kan ligge stille denne tiden. Vi gir et vanndrivende stoff underveis i undersøkelsen. Ved behov tar vi et ekstra bilde etter at barnet har tisset/tømt blæra. Dette siste bildet tar kun noen minutter.

Etter

Dere kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin før vi sender svar på undersøkelsen til legen som har henvist barnet.