logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

DMSA nyrescintigrafi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrene

Ved DMSA nyrescintigrafi bruker vi et radioaktivt merket stoff som tas opp i nyrene.  Ved hjelp av et gammakamera eller en SPECT/CT maskin kan vi ta bilder av hvordan det radioaktivt merkede stoffet fordeler seg i barnets nyrer. Ved hjelp av bildene vi tar kan vi vurdere nyrevevet og beregne nyrefunksjonen.

Undersøkelsen kan blant annet brukes for å vurdere påvirkning av nyrene etter nyreinfeksjoner og evaluering før eventuell operasjon for å fjerne en nyre.

Før

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, her oppgis informasjon som er viktig for undersøkelsen. Om dere ikke kan møte til timen, må dere gi beskjed om dette så fort som mulig etter mottak av innkallingsbrev.

  • Barnet kan spise, drikke og ta eventuelle medisiner som vanlig
  • Vi har behov for informasjon om barnets høyde og vekt
  • Ta gjerne med en bok/bamse/leke barnet er glad i
  • Ta med kateterutstyr dersom barnet bruker dette


Under

Barnet vil først få en kanyle i armen, så setter vi det radioaktivt merkede stoffet i denne.

Det tar 2-4 timer før fordelingen av stoffet er optimal, derfor må dere vente denne tiden før vi kan ta bildene. Dere trenger ikke å vente ved nukleærmedisin, dere vil få beskjed om når dere skal komme tilbake for å ta bildene.

Barnet må tisse/tømme blæra rett før vi skal ta bildene. Eventuell bleie må skiftes rett før bildene skal tas. Bildeopptaket tar 15-30 minutter, og det er viktig at barnet kan ligge stille denne tiden.

Foreldre kan være tilstede i rommet hele tiden under bildeopptaket. I mange tilfeller kan det være nødvendig å hjelpe barnet til å ligge stille. Personalet vil gjøre sitt ytterste for at undersøkelsen skal bli god nok, samtidig som barnets opplevelse skal bli så god som mulig.

Etter

Dere kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Resultatet av undersøkelsen kommer til legen som har henvist barnet til undersøkelsen.