logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Epidepride - dopaminreseptor

Dopaminreseptor SPECT - nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen

Undersøkelsen gjøres for å skille mellom Parkinsons sykdom (PD) og annen sykdom som er årsak til skjelving og bevegelsesforstyrrelser. Vi benytter et sporstoff merket med en liten mengde radioaktivitet for å kunne si noe om forandringer i dopaminaktiviteten i hjernen. Vi bruker et gammakamera eller en SPECT/CT for å ta bilde.

Før

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, her oppgis informasjon som er viktig for undersøkelsen.

Om du ikke kan møte til timen, ber vi deg gi beskjed om dette så fort som mulig etter at du har mottatt innkallingsbrevet.

Om du er gravid, kan være gravid eller om du ammer, skal du ta kontakt med nukleærmedisinsk avdeling så raskt som mulig etter at du har mottatt innkalling til undersøkelse. I de aller fleste tilfeller skal da denne undersøkelsen ikke gjennomføres.

Viktige forberedelser

  • Ikke ta med gravide eller små barn som følge til undersøkelsen
  • Det er noen medikamenter som du ikke bør ta kvelden før eller på selve undersøkelsesdagen. Dette gjelder blant annet medisiner mot Parkinson, som er såkalte dopaminagonister. Se innkallingsbrevet for nærmere informasjon om hvilke medikamenter du må slutte med på forhånd
  • Du kan spise og drikke som vanlig
  • Du må kunne ligge stille på ryggen på en undersøkelsesbenk i ca. 30 minutter mens bildene tas

Under

Du vil få satt inn en kanyle i en blodåre i armen. Dette er nødvendig for å kunne gi deg sporstoff som skal tas opp i kroppen din. Det første stoffet blokkerer opptak i skjoldbruskkjertelen og gis enten i kanylen eller som en tablett. Det andre er et sporstoff merket med en liten mengde radioaktivitet som tas opp i dopaminreseptorene i hjernen.  Vi tar bilder omtrent 3 timer etter at du har fått sporstoffet

Når vi tar bildene legger vi deg på benken med hodet i en hodestøtte. Gammakameraet kommer nært hodet ditt for å få så gode bilder som mulig. Bildetakingen tar omtrent 30 minutter.

Etter

Du kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Det tar noen timer før den lille mengden radioaktivitet er ute av kroppen din.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Svar på undersøkelsen kommer til legen som har henvist deg.