logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

PET/CT DOTATOC

DOTATOC-PET er en undersøkelse som gjøres for å se etter unormale celler med reseptorer for somatostatin. Vi gir deg et stoff som vil feste seg til disse reseptorene. Mengden er liten og gir svært sjelden bivirkninger. Stoffet inneholder også en liten mengde radioaktivitet, som gjør at vi kan ta bilder av opptaket med en PET/CT.

Forberedelser før undersøkelsen

Gi beskjed dersom du er gravid eller ammer. 

Du skal drikke minst 1 liter væske før du møter til undersøkelsen. Du kan gå på toalettet så ofte du vil. Du trenger ikke å faste.  

Langtidsvirkende Sandostatin (LAR) og Ipstyl (AUTOGEL) skal ikke tas siste uke før undersøkelsen. 

Korttidsvirkende Sandostatin og Ipstyl skal ikke tas på undersøkelsesdagen. 

Andre medisiner kan du ta som vanlig. 

Under

Undersøkelsen innebærer at du får en venekanyle (lite plastrør) i en blodåre i armen din. Vi setter det radioaktive stoffet inn i venekanylen. Etter injeksjonen skal du oppholde deg på et forberedelsesrom, men du kan lese og bruke telefonen.

Hvis du har med deg pårørende til denne undersøkelsen, må den/de forlate forberedelsesrommet når det radioaktive stoffet blir satt i armen din.

Du kan gå på toalettet når du vil i ventetiden, vi ber deg også gå på toalettet rett før vi tar deg inn på kamerarommet 

Billedtakingen starter 60 minutter etter du har fått det radioaktive stoffet, og tar vanligvis 20 - 30 minutter. 

Etter

Etter undersøkelsen kan du reise hjem.