logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Enteroskopi - øvre ballong

Øvre ballong-enteroskopi er en undersøkelse av tarmen. Dette gjøres ved hjelp av et endoskop. Et endoskop er et fingertykt, langt bøyelig instrument med et kamera på tuppen som overfører bilder til en skjerm. Endoskopet føres inn gjennom munnen, ned i spiserøret, forbi magesekken og videre nedover tynntarmen. Ved hjelp av en eller to ballonger utenpå endoskopet, kan vi manøvrere oss gjennom store deler av tynntarmen.

Formålet med undersøkelsen er å avklare og eventuelt behandle sykdommer i tynntarmen. Eksempler på dette kan være sår, betennelse eller polypper. Det kan også tas prøver fra slimhinnen (biopsi), og enkelte tilstander som for eksempel blødninger eller polypper kan vi behandle under undersøkelsen.

Før

Du må møte fastende, magesekken må være helt tom før undersøkelsen.

  • Ikke spise eller drikke noe de siste seks timene før undersøkelsen.
  • Er du veldig tørst kan du drikke ett-to glass vann inntil to timer før undersøkelsen. Etter det kan du skylle munnen uten å svelge noe.

Husk å ta med deg mat til etter undersøkelsen.

Blodfortynnende medisiner

Bruker du blodfortynnende medisiner er det risiko for at det kan oppstå større blødninger enn normalt. Derfor er det ønskelig at du midlertidig slutter med blodfortynnende medisiner. Se egen informasjon om dette i innkallingsbrevet. Har du diabetes kan du kontakte oss for å få timeavtale tidlig på dagen.

Hvis du bruker faste medisiner, ta med en oppdatert medisinliste til undersøkelsen.


Under

Under selve undersøkelsen ligger du i venstre sideleie. Har du tannproteser, må disse tas ut. Du får et munnstykke mellom tennene.

Under hele undersøkelsen kan du puste normalt igjennom nese og munn. Vi bruker ofte røntgengjennomlysning som veiledning for å hjelpe oss gjennom tynntarmen.

Det kan oppleves ubehagelig, men det er viktig at du forsøker å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår.

Du vil på forhånd få tilbud om en beroligende og smertestillende sprøyte.

Undersøkelsen varer fra en til tre timer.

Etter

Vanligvis må du være en til to timer på sykehuset til observasjon etter avsluttet undersøkelse.

Har du fått beroligende medisin kan du ikke selv kjøre bil før dagen etterpå.

Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha noe mageknip. Det er også vanlig å ha litt sår hals de første dagene etter undersøkelsen.

Hvis du får sterke magesmerter eller annet ubehag etter at du er kommet hjem, må du kontakte sykehuset.

Resultat av undersøkelsen

Vanligvis får du vite resultatet av undersøkelsen med en gang. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil også bli sendt til legen som har henvist deg.

Det tar ca. to – tre uker å få svar på eventuelle prøver som er tatt.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner er sjeldne. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på spiserør, magesekk eller tynntarm. Operasjon kan da bli nødvendig.

Ved mistanke om komplikasjoner er det aktuelt med videre observasjon og eventuelt innleggelse på sykehuset.